Fakulta spouští komunitní centrum pro uprchlíky z Ukrajiny

Ve snaze zapojit se v co nejvyšší míře do koordinace lokální pomoci osobám zasaženým válečným konfliktem na Ukrajině spustila Fakulta managementu řadu aktivit. Jednou z nich je vytvoření komunitního centra přímo v prostorách budovy Fakulty managementu. Pro uprchlíky z Ukrajiny, kteří postupně do Jindřichova Hradce přicházejí, je zde v přízemí připraven dětský koutek, konzultační místnost nebo učebna pro výuku jazyků. S řadou aktivit vypomáhají nejen studenti fakulty, mezi nimiž jsou i dobrovolníci z řad ukrajinských studentů, ale také dobrovolníci z dalších zapojených organizací, mezi něž patří Město Jindřichův Hradec, YMCA Jindřichův Hradec nebo Skautské středisko Zlatá růže Jindřichův Hradec. Mezi základní služby komunitního centra patří například pomoc s orientací ve městě, výuka naprostých základů českého jazyka či pomoc s překladatelskými službami. Tu využijí především uprchlíci při vyřizování neodkladných úředních povinností.

Komunitní centrum budou moci návštěvníci využívat každý pracovní den podle aktuálního harmonogramu (od 8:00 do 20:00). K dispozici bude všem zdarma připojení k internetu i tlumočník pro prvotní komunikaci.

Pro všechny další podstatné informace týkající se zapojení fakulty do pomoci uprchlíkům byla zároveň zřízena informační sekce Pomoc Ukrajině | Допомога Україні na fakultních webových stránkách. Ta bude neustále rozšiřována o aktuální informace týkající se nabízených forem podpory a pomoci.