Přehled bakalářských programů

Program management

Management

Cílem programu management je předat znalosti a dovednosti, které vyžadují nižší a střední manažerské pozice ve všech typech firem a organizací. Obecný, nespecializovaný přístup k managementu předává studentům oborově univerzální znalosti, díky nimž mohou po úspěšném dokončení zastávat vedoucí pozice v libovolné organizaci.

Předpokládaný počet přijatých studentů: 300

Profesní bakalář

Procesní řízení

Profesní bakalářský studijní program určený cílevědomým studentům, kteří chtějí v maximální možné míře propojit akademické vzdělání s reálnými zkušenostmi z praxe. Propojení s partnerskými organizacemi a odborníky z praxe dává studentům jedinečnou šanci získat know-how z reálné praxe a konzultovat vlastní či zadané projekty.

Předpokládaný počet přijatých studentů: 50