Přehled předmětů

Co se ve studijním programu Management vyučuje? To říká takzvaný studijní plán. Ten je rozdělen do několika bloků, z nichž některé je potřeba splnit beze zbytku, v ostatních si lze vybrat jen některé dle vlastních preferencí. V následujících tabulkách je vše přehledně rozděleno do jednotlivých bloků, včetně doporučeného semestru studia (semestry jsou označeny jejich pořadovými čísly, tedy 1 – 6; doporučený semestr je jen orientační, předměty lze odstudovat i jindy, pokud jsou vypsány). Pozor, tento studijní plán platí pro bakalářský studijní program Management od roku 2019/2020. Nabídka předmětů se průběžně rozvíjí a částečně mění, proto je možné, že se v budoucnu mohou setkat studenti i s jinými předměty.

Povinné předměty

Předmět 1 2 3 4 5 6
Bakalářský seminář
Ekonomika podniku
Empirický výzkum v sociálních vědách
Finanční řízení podniku
Informatika
Komunikační dovednosti a rétorika
Makroekonomie a hospodářská politika
Management lidských zdrojů
Management veřejné správy
Manažerské účetnictví
Marketingová komunikace
Matematické repetitorium
Matematika pro manažery
Mikroekonomie
Operační management 1
Operační management 2
Podnikové informační systémy
Právo 1 (Právo)
Právo 2 (Vybrané kapitoly z práva)
Projektový management
Psychologie
Sociologie
Studijní dovednosti
Úvod do marketingu
Veřejné finance
Základy daní
Základy finančního účetnictví
Základy managementu
Základy statistiky

Povinné předměty – jazykové

Předmět 1 2 3 4 5 6
Anglický jazyk 1
Anglický jazyk 2
Anglický jazyk 3
Anglický jazyk 4
Cizí jazyk 1
Cizí jazyk 1
Cizí jazyk 1

Povinně volitelné předměty

Předmět 1 2 3 4 5 6
Aplikační projekt
Environmentální management
Lean management
Management cestovního ruchu
Management malých a středních podniků
Management neziskových organizací
Management sportu
Management zdravotnických služeb
Modelování v ekonomii a managementu
Odborná praxe
Příprava na BEC Higher
Příprava na BEC Vantage
Trh práce

Tělocvik

A protože i u studia je potřeba pohyb, je potřeba si vybrat některý z kurzů tělesné výchovy: aerobik, badminton, basketbal, cyklistika, ergonomie a rehabilitační cvičení, florbal, fotbal, lezení na umělé stěně – bouldering, lezení v přírodních terénech, multisportovní kurz, plavání, posilování a fitness, posilování a protahování, sebeobrana, spinning, sportovní hry, sporty v přírodě, stolní tenis, tanec, volejbalový trénink, Zumba, letní výcvikový kurz – Dobronice, speciální výcvikový kurz, zimní výcvikový kurz – lyžování a snowboarding