Přijetí na základě výsledku Národních srovnávacích zkoušek

Fakulta managementu uznává výsledky testů Obecných studijních předpokladů (resp. Všeobecných študijných predpokladov v rámci Slovenské republiky) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (resp. Národných porovnávacích skúšok).

V tomto případě stačí pouze poskytnout společnosti www.scio.cz, s.r.o. souhlas (lze udělit i zpětně po již absolvovaném testu) s předáním výsledku na Fakultu managementu VŠE. Fakulta si potom výsledek testu zjistí u společnosti www.scio.cz, s.r.o. sama automaticky. Ve vlastním zájmu uchazeče fakulta striktně doporučuje udělení souhlasu a automatické předání výsledků.

Více o termínech konání Národních srovnávacích zkoušek naleznete přímo na webu společnosti Scio. Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze akceptuje pro přijetí bez přijímací zkoušky všechny termíny testů pořádaných společností www.scio.cz, s.r.o. (tedy i termín 22. května 2021).