Jak fakultu v zahraničí propagovat?

Fakulta managementu své studenty ráda při výjezdech do zahraničí podporuje, na oplátku je žádá o co nejlepší propagaci a prezentaci. K tomu je obvykle možné využít specifické akce pro zahraniční studenty, které zahraniční školy pořádají, různé společenské akce, ale i neformální setkání s ostatními studenty, příp. akademickými pracovníky.

Každý vyjíždějící student může požádat o propagační materiály a předměty FM, které mu předá PR manažer fakulty nebo fakultní International Mobility Manažer. Může také využít těchto elektronických informačních materiálů: