Partnerské školy FM VŠE

S partnerskými institucemi udržujeme přátelské vztahy. Na Fakultě managementu můžete zpravidla vždy najít pedagoga, který již na partnerské škole pobýval a může se s vámi podělit o své zkušenosti. V současné době udržuje Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické partnerské styky s následujícími institucemi:


University of Lisbon, ISEG Lisbon School of Economics & Management - Lisabon, Portugalsko

University of Lisbon, ISEG Lisbon School of Economics & Management - Lisabon, Portugalsko

University of Lisbon je největší a nejprestižnější vysokou školou v Portugalsku, jedná se rovněž o jednu z předních evropských univerzit, jejíž vysokoškolská tradice trvá více než sedm století. V roce 2013 spojila své síly s Technickou univerzitou v Lisabonu, čímž se stala největší univerzitou v Portugalsku a zároveň jednou z největších v Evropě. ULisboa spojuje různé oblasti znalostí a má výsadní postavení pro usnadnění současného vývoje vědy, techniky, umění a humanitních věd. Kvalita výuky, výzkumu, inovací a kultury ULisboa přitahuje stále rostoucí množství talentů z celého světa.

ULisboa, která zahrnuje osmnáct fakult, nabízí 400 studijních programů na vysokoškolské a postgraduální úrovni. Přijímá rovněž více než 5 000 zahraničních studentů ročně. Nabízí širokou řadu kurzů v angličtině pro zahraniční studenty. Každoročně hostí širokou škálu kulturních akcí, včetně výstav, koncertů a konferencí.

„Vytvářet, sdílet a posilovat sociální a ekonomickou hodnotu znalostí a kultury v oblasti ekonomiky, financí a obchodních věd, v kontextu plurality a zajištění intelektuální a vědecké svobody, respektu k etice a sociální odpovědnosti v rámci vzdělávacího projektu“.

  • Pokud plánujete pobyt na 2 měsíce nebo déle, můžete zažádat o podporu Oddělení zahraničních styků VŠE. (Portugalsko patří mezi programové zemi Erasmus+, Vysoká škola ekonomická v Praze však zatím nemá s touto univerzitou podepsánu bilaterální smlouvu, proto se jedná o „individuální mobilitu“)
  • Pokud plánujete pobyt kratší než 2 měsíce, můžete zažádat o podporu Fakulty managementu VŠE
University of International Business - Almaty, Kazakhstan

University of International Business - Almaty, Kazakhstan

University of International Business je vysokoškolská instituce Kazašské republiky. Nabízí programy, které kombinují nejlepší tradice akademických studií a vyspělé technologie moderního obchodního vzdělávání. UIB je uznávaná univerzita se vzdělávacím cyklem pro více než 4 000 studentů. Univerzita nabízí vysoce kvalitní vzdělání na všech třech úrovních studia v přátelské a rodinné atmosféře. Univerzita má širokou partnerskou síť přes 250 partnerů z praxe.

Univerzita je zapojena do různých programů mobility studentů. Zahraniční studenti si mohou vybrat několik kurzů vyučovaných v angličtině. Kurzy pokrývají témata z oblastí podnikání, financí, ekonomiky, managementu, marketingu, práva, pohostinství, managementu cestovního ruchu. Univerzita také nabízí dva týdny letní školy pro zahraniční studenty. Poskytuje studentům znalosti o různých oblastech řízení a marketingu.

„Přispívat sociálně-ekonomickému rozvoji země školením konkurenčních specialistů a zajistit rozvoj a dosažení konkurenčních pozic ve světovém vzdělávacím prostoru“.

National Chung Hsing University, College of Management - Taichung, Taiwan

National Chung Hsing University, College of Management - Taichung, Taiwan

National Chung Hsing University, College of Management, je jednou z pěti vysokých škol zřízených národní univerzitou Chung Cheng. Všechny katedry nabízejí komplexní akademické programy od BA po EMBA pro více než 2 000 studentů. Vysoká škola je zaměřena na zájmy studentů a jejich rozvoj. To vede k rozmanitosti nabízených programů a kurzů. Vysoká škola má úzké vazby s průmyslem, což vyústilo v Cornerstone Center, spolupracující jednotku vysoké školy a regionální obchodní asociaci.

NCHU má partnerství s 293 institucemi v Asii, Americe, Oceánii a Evropě. NCHU také upořádá letní programy pro mezinárodní studenty z partnerských univerzit NCHU. Tyto letní programy nabízejí řadu kurzů mandarínského jazyka a čínštiny, stejně jako první výlety, kde se studenti mohou dozvědět o kulturní kráse Tchaj-wanu.

„Vytvářet a šířit znalosti, poskytovat vysoce kvalitní akademické programy zaměřené na studenty a podporovat interdisciplinární výzkum a průmyslovou spolupráci na celém středním Tchaj-wanu“.

Kaunas University of Technology, School of Economics and Business - Kaunas, Litva

Kaunas University of Technology, School of Economics and Business - Kaunas, Litva

Kaunas University of Technology, School of Economics and Business je jednou z největších vysokých škol pro vzdělávání ekonomických, obchodních a manažerských specialistů v Litvě. Poskytuje všechny úrovně vysokoškolského vzdělání pro více než 2 000 studentů. Univerzitní komunita se skládá ze ctižádostivých studentů, inovativních výzkumníků, lektorů a odborníků ve svém oboru. Vysoká škola také spolupracuje s prvotřídními mezinárodními obchodními organizacemi, jako jsou Ernst & Young, Barclays, Deloitte, Western Union, IBM.

KUT každoročně vítá více než 50 zahraničních studentů. Kurzy pokrývají oblasti řízení průmyslových technologií, mezinárodního obchodu, účetnictví a auditu. Přednášky vyučují vysoce kvalifikovaní akademici a hostující vědci z celého světa. Univerzita poskytuje mezinárodním studentům podporu v podobě různých společenských, kulturních a sportovních aktivit.

“Být mezinárodně uznávaným, interdisciplinárně orientovaným centrem pro ekonomiku, obchod, management a výzkum“.

Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu - Bratislava, Slovensko

Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu - Bratislava, Slovensko

Fakulta podnikového manažmentu Ekonomické univerzity v Bratislave poskytuje studium více než 1 200 studentům bakalářských a magisterských programů. Doktorské studium nabízí ve slovenštině a angličtině. Fakulta je lídrem v žebříčku zaměstnatelnosti absolventů. Fakulta slouží jako koordinátor a účastník mezinárodních vědeckých výzkumných projektů s vysokou důvěryhodností.

Fakulta poskytuje mezinárodní programy v oblasti podnikové ekonomiky a managementu. Zaručuje také tři double-degree programy s partnery ve Štrasburku (Francie), Praze (Česká republika) a Ningbo (Čína). Fakulta je rovněž zapojena do sítě ERASMUS + a každý rok vítá studenty z různých částí světa na výměnných pobytech. Studenti si mohou vybrat z celé řady kurzů vyučovaných v angličtině, které pokrývají různé aspekty řízení podniku, ekonomiky a marketingu.

„Poskytovat vysokoškolské vzdělání k rozvoji harmonické osobnosti, znalostí, moudrosti a tvořivosti u studentů. Také rozvíjet znalosti na základě tvůrčího vědeckého výzkumu v oblasti ekonomiky a managementu a přispívat k rozvoji znalostní společnosti“.


V případě dotazů kontaktujte proděkana pro vnější vztahy nebo proděkana pro vědu, výzkum a doktorské studium.