Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání (CCV) sleduje vznik a realizaci vzdělávacího systému založeného na myšlence celoživotního studia dospělých zájemců. Tento druh vzdělávání je určen především těm, kteří už pracují a chtějí si dále rozvíjet znalosti v oboru anebo získat kvalifikaci novou. Studium je tedy orientováno buď na výkon povolání nebo vychází ze zájmu přihlášeného účastníka. Systém celoživotního vzdělávání probíhá mimo rámec studijních programů.

Projekt CCV vychází z podkladů provedené regionální analýzy možností celoživotního vzdělávání v jihočeském regionu a navazuje na zkušenosti získané pořádáním kurzů FM pro veřejnost.

Co nabízíme?

Ucelenou nabídku vzdělávacích aktivit pro veřejnost v oblasti managementu, ekonomie, účetnictví, financí, daní, výpočetní techniky, jazyků, psychologie práce atp. Jedná se o vzdělávací aktivity různorodého charakteru, jež vycházejí z nabídky studijních oborů naší fakulty s důrazem na potřeby zájemců o vzdělávání.

Typy vzdělávacích aktivit:

Vše s možností modulace aktivity dle cílové skupiny účastníků:

  • pro jednotlivce z řad veřejnosti
  • firmy
  • instituce

V mimořádném studiu nabízíme možnost studovat za úplatu bez přijímacích zkoušek aktuálně vyučované předměty na Fakultě managementu VŠE. Práva a povinnosti platící pro studium tohoto typu jsou uvedeny u jednotlivých programů mimořádného studia.

Hlavním účelem kurzů je sdělovat vědomosti a poskytnout zkušenosti lidem, kteří potřebují znalosti a praktické dovednosti k tomu, aby mohli vykonávat určité funkce a přijímat správná rozhodnutí. Samostatnou kategorii tvoří přípravné kurzy pro přijímací zkoušky na naši fakultu a kurzy rekvalifikační.

Semináře poskytují informace a napomáhají účastníkovi vytvořit si vědomosti o určité problematice a dále stimulovat aktivní diskusi mezi účastníky.

Na Univerzitě třetího věku nabízíme vzdělávací a zájmovou odbornou činnost všem zájemcům v seniorském věku. Organizujeme přednášky na vybraná témata, kurzy výpočetní techniky, jazykové kurzy, Letní školu Univerzity třetího věku a další zajímavé aktivity.

Vybavení a chod Univerzity třetího věku jsou financovány z rozvojových programů MŠMT, s přispěním VŠE a z poplatků studentů Univerzity třetího věku.

JSME SCHOPNI PRO VÁS PŘIPRAVIT KURZ NA MÍRU. KONTAKTUJTE NÁS!

Personální obsazení

Jméno a funkce Místnost Telefon E-Mail
Bc. Bindrová Alena
vedoucí centra celoživotního vzdělávání
105 384 417 206

736 770 942

alena.bindrova@vse.cz