Absolventská stáž

Absolventská stáž v rámci Erasmus+ je ideální příležitostí vyjet do zahraničí v případě, že jste to nestihli během studia, či v případě, že vám výjezd v rámci studia nestačil a hodláte ještě získat cenné zkušenosti před tím, než nastoupíte do stálého zaměstnání. Jedná se o individuální mobilitu studentů, která je realizovaná na základě trojstranné dohody mezi studentem, Vysokou školou ekonomickou v Praze a přijímající organizací (viz Learning Agreement for Traineeship). Tuto dohodu je nutné uzavřít ještě před ukončením řádného studia.

V rámci svého studia máte šanci uskutečnit výměnný pobyt po dobu 12 měsíců během jednoho stupně vysokoškolského studia. Do limitu 12 měsíců se započítávají i měsíce realizované ve studijním cyklu předcházejícímu absolventské stáži na studijním pobytu či praktické stáži v zahraničí v rámci programu Erasmus+.


Výhody této formy výjezdu

 • cenné zkušenosti a praktické dovednosti hodící se do budoucího zaměstnání
 • možnost porovnat styl práce u nás a v zahraničí
 • volnost při výběru zahraniční instituce
 • možnost získaní podpory z fondu ERASMUS
 • příležitost zlepšit si úroveň jazyka a poznat novou kulturu

Nevýhody této formy výjezdu

 • nutnost samostatné komunikace s organizací poskytující praxi
 • nutnost mít sjednané zdravotní, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti
 • administrativní náročnost procesu v případě podpory z programu ERASMUS

Podrobné informace je možné nalézt na stránkách OZS v sekci Absolventské stáže Erasmus+.


Financování výjezdu - absolventská stáž

Tuto formu výjezdu je možné financovat z prostředků programu ERASMUS za splnění těchto podmínek:

 • stáž musí být ukončena maximálně 1 rok po ukončení řádného studia
 • minimální délka stáže je 2 měsíce, maximální délka stáže je 12 měsíců
 • při placené stáži lze získat podporu maximálně na dobu 3 měsíců
 • student nesmí mít v zemi výjezdu trvalé bydliště a/nebo nesmí být občanem státu, ve kterém chce stáž realizovat
 • návrh trojstranné dohody musí být zaslán Oddělení zahraničních styků nejpozději 1 měsíc před začátkem mobility a před dokončením řádného studia

Pracovní stáž s finanční podporou programu ERASMUS není možné realizovat v institucích a dalších orgánech Evropské unie, v organizacích spravujících programy Evropské unie a v národních diplomatických misích v zahraničí.

Student má nárok na podporu z fondu programu ERASMUS, a to v měsíční výši, která se liší v závislosti na výši životních nákladů v zemi, do které vyjíždí. Stipendium slouží jako finanční podpora určená k pokrytí zvýšených nákladů  souvisejících s uskutečněním zahraničního pobytu.  Přehled konkrétních zemí a výše stipendia, spolu s dalšími podrobnými informacemi naleznete na webu Oddělení zahraničních styků v sekci Absolventské stáže Erasmus+.


Organizace výjezdu

Pro uskutečnění výjezdu si studenti musí nejprve zvolit zahraniční instituci a domluvit si s ní podmínky stáže. Při hledání zahraniční instituce a vyjednávání podmínek pobytu postupuje každý student individuálně. Pro výběr vhodné zahraniční instituce lze využít např. databázi https://erasmusintern.org/. Je na každém studentovi, jakou instituci si zvolí a na jakých podmínkách stáže se s touto institucí domluví. Teprve po splnění tohoto kroku je potřeba kontaktovat Oddělení zahraničních styků a zaslat návrh trojstranné dohody mezi studentem, Vysokou školou ekonomickou v Praze a přijímající organizací.

Následně bude výjezd založen do InSISu, kde se zpřístupní elektronický checklist (Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium). Před odjezdem je potřeba:

 • zúčastnit se online jazykového hodnoceni (OLS test)
 • doložit Learning Agreement for Traineeship (trojstranná dohoda) podepsanou vámi, institucí, na které plánujete uskutečňovat svoji absolventskou stáž, a institucionálním koordinátorem Erasmus+ na VŠE
 • doložit kopii pojištění
 • vyplnit formulář o kontaktní osobě
 • podepsat Účastnickou smlouvu/Grant Agreement

Kde získat další informace?

Tým FM International Mobility Office