Krátkodobý studijní pobyt

Krátkodobý studijní pobyt je alternativou ke klasickému výměnnému pobytu. Jedná se o výjezd na zahraniční školu obvykle v délce 1-2 týdnů. Tento pobyt kombinuje studium s příležitostmi pro poznání dané školy a místa. Fakulta managementu v této kategorii rozpoznává a podporuje dva typy výjezdů:

 1. výjezd realizovaný v programu EUROMATES
 2. výjezd na letní školu.

Program Euromates

Jedná se o oficiální program krátkodobé studijní mobility Fakulty managementu, na kterém spolupracuje se svými partnerskými fakultami. Podstatou programu je výjezd na 1 týden v semestru, v rámci kterého mají studenti možnost odstudovat jeden intenzivní kurz a také poznat partnerskou fakultu a město, kde se nachází.

Více informací je možné nalézt na webových stránkách programu.

Tato forma výjezdu je určena pouze pro studenty prezenční formy studia.

Výhody této formy výjezdu

 • prověřené partnerské fakulty garantující obsah programu
 • zjednodušené výběrového řízení
 • získání uznatelných kreditů
 • garance podpory ze strany fakulty bez nutnosti o podporu žádat
 • kombinace studia a poznávání

Nevýhody této formy výjezdu

 • výjezd v semestru – absence na přednáškách a seminářích
 • nabídka kurzů limitována možnostmi partnerské fakulty

Financování výjezdu

Fakulta managementu své studenty podporuje z prostředků stipendijního fondu. Počet účastníků programu je omezen dle dohody s partnerskou fakultou a může se pro každé kolo programu lišit.

Aby studentovi Fakulty managementu byla přiznána finanční podpora, musí splnit tyto podmínky:

 • student uspěje ve výběrovém řízení programu

Letní škola

Letní školy organizují univerzity po celém světě obvykle během období letních prázdnin. Jejich obsahová náplň je velmi odlišná, značně se liší i ve výši poplatku za účast, a je proto vhodné pečlivě vybírat. Jedná se o formu individuální mobility studentů, kdy si vše dojednává sám student, tj. letní školu si vybírá, komunikuje s organizátory a kompletně si zajišťuje organizaci výjezdu.

Tato forma výjezdu je určena pro studenty prezenční i kombinované formy studia.

Výhody této formy výjezdu

 • velká nabídka různých typů letních škol
 • obvykle bez výběrového řízení
 • získání uznatelných kreditů
 • možnost využít období mimo standardní výuku
 • kombinace studia a poznávání

Nevýhody této formy výjezdu

 • obvykle s poplatkem za účast
 • rozdílná úroveň výuky a doprovodného programu
 • nutnost samostatné komunikace s organizátory letní školy

Financování výjezdu

Fakulta managementu své studenty podporuje z prostředků stipendijního fondu, kdy omezuje počet podpořených studentů na nejvýše 4 za akademický rok. Zároveň si však vyhrazuje právo v odůvodněných případech navýšit počet podpořených studentů v daném akademickém roce.

Aby studentovi Fakulty managementu byla přiznána finanční podpora, musí splnit tyto podmínky:

 • studium proběhne na škole, která je partnerem VŠE
 • student si zapíše předměty v rozsahu alespoň 3 ECTS

Více informací o pravidlech podpory zahraničních výjezdů je možné najít zde: