Výměnný studijní pobyt

Jedná se o program reciproční výměnné mobility studentů, během nějž je výměnný student stále studentem vysílající školy. Nedochází tedy k přerušení studia, po celou dobu výjezdu musí být student studentem. Student vyjíždí na jím vybranou školu, která je zapojena do partnerské sítě VŠE. Odstudované předměty, resp. kredity, jsou po výjezdu uznány do studijního plánu.

Tato forma výjezdu je určena pouze pro studenty prezenční formy studia.

Výhody této formy výjezdu

 • kvalitní a velmi široká síť partnerských univerzit
 • jasná pravidla; organizační a administrativní podpora ze strany OZS
 • dlouhodobé zkušenosti s programem u nás i v zahraničí
 • uznání získaných kreditů do studijního plánu studenta
 • jasně stanovená finanční podpora
 • osvobození od platby školného na přijímací univerzitě

Nevýhody této formy výjezdu

 • nutnost účastnit se výběrového řízení a splnit dané podmínky
 • konkurence ze strany všech studentů VŠE
 • potřeba plánovat výjezd se značným předstihem

Podrobné informace je možné nalézt na stránkách OZS v sekci Výměnné pobyty pro studenty VŠE.

Financování výjezdu

Výjezdy realizované na partnerské školy v Evropě jsou financovány ze zdrojů programu ERASMUS.

Výjezdy realizované do zemí mimo Evropu (zámoří, Rusko) jsou financovány ze zdrojů VŠE.

Studenti Fakulty managementu mají možnost zažádat si o další podporu ze zdrojů fakulty. Aby studentovi byla přiznána finanční podpora, musí splnit tyto podmínky:

 • student uspěje ve výběrovém řízení
 • student si zapíše předměty v rozsahu alespoň 20 ECTS

Více informací o pravidlech podpory zahraničních výjezdů je možné najít zde: