Vojtěch Kubricht – Čína

Univerzita: Shanghai Jiaotong University

Termín: září 2018 – červen 2019

Přístup k zahraničním studentům
Přístup k zahraničním studentům byl na velmi dobré úrovni, jak v rámci fakulty, tak celkové podpory ze strany školy včetně pomáhajících dobrovolníků z řad studentů.
Kvalita výuky
Pro výuku jsme měli učitele, jež byli nápomocní, a kvalitu výuky hodnotím pozitivně. Našli se ale také učitelé, kteří nebyli až tak výjimeční, zde vidím prostor pro zlepšení. Na výuku byl kladen velký důraz, jak to v Asii bývá a od studentů se hodně očekávalo.
Náročnost výuky
Zde si nejsem úplně jist, zda když je výuka náročná, tak je to dobře, nebo špatně. Výuka byla oproti českým standardům z FM VŠE náročná a očekávalo se hodně, hodně samostudia. Nicméně i tak se to dalo zvládnout a užít si při tom spoustu vedlejších aktivit.
Vybavení pro studium
Vybavení pro studium bylo dostačující a měli jsme vše, co bylo zapotřebí. Učebnice byly snadno dostupné a třídy měly veškeré potřebné vybavení. Nevýhodou byly jen malé lavice a židličky, vyráběné pravděpodobně pro lidi menšího vzrůstu.
Příležitosti pro trávení volného času
Nepřeberné množství sportovních aktivit, které byly k dispozici v rámci kampusu a pestrost zábavy v 25 miliónovém městě dávají příležitost uspokojit jakýkoliv typ trávení volného času.
Kvalita ubytování
Ubytování je v Asii obecně výzva. Pro studenty byly k dispozici zahraniční koleje, které byly na místní poměry výjimečně dobré, na evropské poměry stejně mizerné asi jako VŠE koleje Blanice v Praze. V porovnání s Čínskými kolejemi, kde studenti bydleli po 6 nebo 8 však zahraniční koleje měly pokoje pro 1 nebo dva lidi. Hlavním rozdílem byla cena, takže záleželo na preferenci jednotlivce a jeho možnostech.
Atraktivita místa (města)
Šanghaj nabízí spojení moderní a tradiční čínské kultury. Velké množství barů, restaurací a míst, kde se lze setkat s dalšími expaty či studenty. Každý si zde najde to své.
Celková spokojenost
Hlavní přínosy pro osobní rozvoj Celkově výjezd hodnotím více než pozitivně. Pokud by se mě někdo zeptal, jestli bych do toho šel znovu, tak určitě ano. Jako hlavní přínos vidím získávání nadhledu a nové mezikulturní zkušenosti. Člověk posouvá své hranice, získává nové zkušenosti, získává odlišné pohledy na různé věci a může si tak tvořit komplexnější názor a budovat nejednosměrné myšlení, které pomáhá dívat se na věci z různých pohledů. Tuto schopnost lze využít při řešení každodenních problémů či pracovních projektech.
Doporučení pro studenty Lituji jen toho, že jsem nevyjel i na bakaláři a nevyužil všechny možnosti, které fakulta nabízí. Jeďte, cestujte a studujte v zahraničí. Kromě nových přítel a zábavy vám to přinese hromadu nových zkušeností a posune vás to vpřed.