Spolupráce s Městem Jindřichův Hradec na projektu Změň Vajgar přináší první výsledky

Dlouhodobá spolupráce Fakulty managementu s Městem Jindřichův Hradec, která byla stvrzena podpisem memoranda 2. 12. 2021, byla odstartována prvním společným projektem. Fakulta se tak mohla plnohodnotně zapojit do příprav, jejichž cílem je revitalizace sídliště Vajgar. Reálné zapojení do lokální komunity a do spolupráce s městem a regionem pro všechny zúčastněné strany znamená nový začátek skutečně univerzitního města.

Úvodní fáze, během níž byla pro město zpracována komunikační i vizuální podoba projektu, přinesla koncept dlouhodobého zapojení obyvatel do rozhodování o změnách v Jindřichově Hradci. Spolupráce fakulty na projektu Změň Vajgar měla formu smluvního výzkumu. Ten byl postaven v prvé řadě jako kvantitativní dotazníkový výzkum nejen mezi obyvateli sídliště Vajgar, kteří patřili mezi primární respondenty, ale mezi obyvateli města obecně. Na základě rozsáhlého výzkumu byly zjišťovány potřeby obyvatel sídliště, jejich postřehy, přání a náměty. Výsledky celého výzkumu, který probíhal jak v elektronické, tak tištěné podobě, byly poté zpracovány a jejich interpretace byla předána vedení města, kterému tyto podklady usnadní koncepci úprav a revitalizace celého veřejného prostoru sídliště Vajgar. Kromě samotného kvantitativního výzkumu byla součástí projektu také otevřená debata s městským architektem, odborníky na veřejný prostor i se širokou veřejností.

Výsledky výzkumu jsou společně s dalšími informacemi k celému projektu jsou k dispozici na stránkách Města Jindřichův Hradec.

Spolupráce s Městem Jindřichův Hradec na projektu Změň Vajgar přináší první výsledky