Průmysl 5.0: Člověk a technologie

Výzkumná skupina se specializuje na Průmysl 5.0, což představuje inovativní přístup ke kombinaci pokročilých technologií a lidské tvořivosti. Zaměřujeme se na zkoumání možností využití inteligentních výrobních systémů, které jsou navrženy tak, aby zvyšovaly operativní efektivitu a zároveň podporovaly udržitelnost a humanizaci pracovního prostředí. Klíčové oblasti našeho zájmu zahrnují výzkum využívání umělé inteligence, robotiky a internetu věcí (IoT) ve výrobních procesech, s cílem dosáhnout vyšší míry personalizace produktů a adaptability na měnící se tržní podmínky, a výzkum role člověka jako aktéra ve vztahu člověk-technologie. Skupina integruje expertízu v managementu, operačním výzkumu, procesním řízení a aplikované matematice, aby propojila teoretické poznatky s praktickým uplatněním v průmyslovém sektoru.

Členové skupiny

Ing. Jiří Přibil, Ph.D.

Ing. Jiří Přibil, Ph.D.

jiri.pribil@vse.cz

vedoucí skupiny, datová analýza, datamining

doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.

doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.

simulace a modelování, podpora rozhodování

doc. Ing. Anna Černá, CSc.

doc. Ing. Anna Černá, CSc.

operační výzkum

Ing. Lucie Váchová, Ph.D.

Ing. Lucie Váchová, Ph.D.

operační výzkum, podpora rozhodování

Cíle v tvůrčí činnosti

  • Integrace technologií a lidského faktoru: Zaměříme se na zkoumání možností efektivního spojení technologických inovací a lidských schopností ve výrobním prostředí s cílem zlepšit pracovní podmínky a zvýšit produktivitu.
  • Podpora adaptability a udržitelnosti: Skupina se zaměří na výzkum integrace konceptů a nástrojů, které průmyslovým podnikům umožňují rychleji a efektivněji reagovat na tržní a environmentální změny.

Předchozí výstupy tvůrčí činnosti

  • OptiPro 4.0: Optimalizace výrobních procesů-Průmysl 4.0 v pohraniční oblasti bavorsko-české (2017-2020, Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko (Cíl EÚS 2014–2020))
  • BÍNA, Vladislav, PŘIBIL, Jiří, VÁCHOVÁ, Lucie, KLUGE, Christian, SCHINDLER, Magdalena. Zpráva z dotazníkového šetření. [online]. 2019. 42 s. Dostupné z: https://www.fm.vse.cz/wp-content/uploads/page/495/Optipro4.0_Questionnaire_Report_CZ.pdf. Zpráva o výstupu z projektu INTERREG OptiPro 4.0: Optimalizace výrobních procesů – Průmysl 4.0 v bavorskočeském příhraničí (Program přeshraniční spolupráce, Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020). Zpracované výsledky dotazníkového šetření mezi malými a středními podniky v bavorskočeské oblasti. 1. vyd. Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 (Cíl EÚS 2014-2020), Registrační číslo: 91, UP601017.
  • Adaptivní alertovací business inteligence systém (2020-2022, FW01010606, Technologická agentura České republiky, částečně)
  • BÁRTOVÁ, Blanka, BÍNA, Vladislav, VÁCHOVÁ, Lucie. A PRISMA-Driven Systematic Review of Data mining Methods Used for Defects Detection and Classification in the Manufacturing Industry. Production [online]. 2022, roč. 32, č. čl. 20210097. 17 s. eISSN 1980-5411. ISSN 0103-6513. DOI: 10.1590/0103-6513.20210097.
  • Černý, J., Peško, Š., Černá, A. (2019). „Alternate criteria in LP solutions of public transport line planning“. Promet – Traffic and Transportation. Volume 31, Issue 3, 287–297.