Sustainable Consumption and Food Waste

Výzkumná skupina se zaměřuje na udržitelnou spotřebu a omezení plýtvání potravinami. Zejména pak:

 • Optimalizace spotřeby potravin a podpora udržitelných nákupních návyků ve společnosti:
  • Identifikace spouštěčů impulzivního a kompulzivního nakupování (analýza marketingových praktik, psychologických a sociálních faktorů vedoucích k nadměrné spotřebě).
  • Identifikace faktorů ovlivňujících ochotu spotřebitelů akceptovat esteticky méně lákavé, ale plně funkční produkty.
  • Identifikace faktorů ovlivňujících nákupy zánovního a použitého zboží.
  • Identifikace faktorů motivujících spotřebitele k recyklaci, třídění a omezení odpadů v domácnosti.
  • Identifikace faktorů ovlivňujících plýtvání potravinami v domácnosti.
 • CSR aktivity zaměřené na udržitelnou spotřebu a omezení potravinového odpadu:
  • Vyhodnocení efektivity marketingových nástrojů motivujících spotřebitele k nákupu potravin s blížícím se datem spotřeby.
  • Vyhodnocení vlivu propagačních materiálů a informací o produktu na rozhodování spotřebitelů o koupi produktů z recyklovaných či recyklovatelných materiálů.
  • Identifikace faktorů ovlivňujících přístup firem ke snížení množství potravinového odpadu (se zaměřením na potravinářský průmysl, maloobchod a restaurační zařízení) a využití aplikací umožňujících nabízet neprodané jídlo či potraviny.

Členové skupiny

Ing. Daria Gunina, Ph.D.

Ing. Daria Gunina, Ph.D.

daria.gunina@vse.cz

vedoucí skupiny, expertka na psychologii spotřebitele a konceptualizaci výzkumu

PhDr. Jan Z. Pospíšil, Ph.D.

PhDr. Jan Z. Pospíšil, Ph.D.

expert na marketing a waste management

doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.

doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.

expert na CSR, strategický marketing a metodologii výzkumu

Cíle v tvůrčí činnosti

Podat empirický článek o způsobech omezení plýtvání potravinami do zahraničního IF časopisu. Navázat mezinárodní spolupráci se zahraničními odborníky.

Vybrané předchozí výstupy tvůrčí činnosti za poslední 4 roky

 • Ghaffar, A., Islam, T., Khan, H., Kincl, T., & Sharma, A. (2023). A sustainable Retailer’s journey to sustainable practices: Prioritizing the customer and the planet. Journal of Retailing and Consumer Services, 74, 103388.
 • Ghaffar, A., Islam, T., Kincl, T., Hakeem, A., & Sharma, A. (2023). The role of service quality in enhancing brand authenticity through the moderation effect of corporate social responsibility (CSR). Journal of Global Scholars of Marketing Science, 33(3), 475-494.
 • Bažantová, S., Štiková, E., Novák, M., & Gunina, D. (2021). Erotic appeals in advertising: visual attention and perceived appropriateness. Media Studies, 12(24), 21-39.
 • Dvořák, J., Votava, L., Komárková, L., Sabolovic, M., & Pospíšil, J. Z. (2022). Rationally Inattentive Behaviour with A Priori Knowledge. Journal of Interdisciplinary Economics, 02601079221133991.