Postoj Fakulty managementu VŠE v Praze k tzv. predátorským vydavatelům a časopisům

Fakulta managementu VŠE v Praze důrazně odsuzuje pochybné praktiky predátorských vydavatelství, a odmítá využívání jimi vydávaných časopisů či organizovaných konferencí k umělému navyšování publikačního výkonu či citačního ohlasu jednotlivců i celé instituce.

Fakulta managementu VŠE v Praze doporučuje svým akademickým pracovníkům, aby se vyhýbali jakémukoliv spojení s tzv. predátorskými vydavateli, i jimi vydávanými časopisy či organizovanými konferencemi. Vyzývá autory, aby uvážlivě a pečlivě volili, kde uplatňují výstupy své tvůrčí činnosti – nejen s ohledem na uplatnitelnost těchto výstupů při hodnocení vědeckých výsledků, ale zejména s ohledem na vlastní akademickou reputaci i pověst jejich mateřské instituce.