Consumer Behavior and Visual Attention

Výzkumná skupina se zaměřuje na interdisciplinární studium v oblasti spotřebitelských postojů a chování. Hlavní důraz je kladen na vizuální pozornost spotřebitele za využití kvantitativních a smíšených výzkumných přístupů. Skupina cílí jak na teoretické aspekty spotřebitelského výzkumu, tak na aplikovaný výzkum aspektů vizuální pozornosti spotřebitelů v retail prostředí.

Členové skupiny

Ing. Michal Novák. Ph.D.

Ing. Michal Novák. Ph.D.

michal.novak@vse.cz

odborný asistent – teamleader, zakladatel marketingové laboratoře FM VŠE, zaměřuje se na kvantitativní přístupy ve spotřebitelském chování a marketingové komunikaci

Ing. Simona Bažantová

Ing. Simona Bažantová

doktorandka, zaměřuje se na vizuální pozornost spotřebitelů a eye-tracking

Ing. Daria Gunina, Ph.D.

Ing. Daria Gunina, Ph.D.

odborná asistentka, zaměřuje se na psychologické procesy spotřebitele a konceptualizaci spotřebitelského výzkumu

doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.

doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.

docent, zaměřuje se na strategický marketing, CSR a User eXperience

Cíle v tvůrčí činnosti

  • Výzkum role mobilních zařízení na vizuální pozornost spotřebitelů.
  • Přehledová konceptuální práce v oblasti role vizuální pozornosti ve spotřebitelském chování.
  • Výzkum vlivu vybraných technologických změn na spotřebitelské chování.

Vybrané předchozí výstupy tvůrčí činnosti za poslední 4 roky

  • BAŽANTOVÁ, Simona, NOVÁK, Michal. The Distracting Effect of Mobile Phones on Visual Attention in Consumer Decision-Making: a Gaze Behavior Perspective. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research [online]. 2024. ISSN 0959-3969. DOI: 10.1080/09593969.2024.2319688.
  • NOVÁK, Michal, GUNINA, Daria, KOMÁRKOVÁ, Lenka. Advertising Management: Scheduling and Strike of the Pandemic Situation. In: VIGNOLLES, Alexandra, WAIGUNY, Martin K. J. Advances in Advertising Research: Communicating, Designing and Consuming Authenticity and Narrative [online]. Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden, 2023, s. 263–275. 366 s. vol. XII. ISBN 978-3-658-40428-4. eISBN 978-3-658-40429-1. eISSN 2626-0336. ISSN 2626-0328. DOI: 10.1007/978-3-658-40429-1_18.
  • GUNINA, Daria. Social Media Management: Choose Measures of Success on Instagram. Review of Socio-Economic Perspectives [online]. 2023, roč. 8, č. 4, s. 1–16. eISSN 2547-9385. ISSN 2149-9276. DOI: 10.19275/RSEP165. Dostupné také z: https://reviewsep.com/wp-content/uploads/2023/12/1_DARIA.pdf.
  • BAŽANTOVÁ, Simona, ŠTIKOVÁ, Eliška, NOVÁK, Michal, GUNINA, Daria. Erotic Appeals in Advertising: Visual Attention and Perceived Appropriateness. Media Studies [online]. 2021, roč. 12, č. 24, s. 21–39. eISSN 1848-5030. ISSN 1847-9758. DOI: 10.20901/ms.12.24.2.
  • GHAFFAR, Abdul, ISLAM, Tahir, KHAN, Huda, KINCL, Tomáš, SHARMA, Anshuman. A Sustainable Retailer’s Journey to Sustainable Practices: Prioritizing the Customer and the Planet. Journal of Retailing and Costumer Services [online]. 2023, roč. 74, č. čl. 103388. 11 s. ISSN 0969-6989. DOI: 10.1016/j.retconser.2023.103388.
  • GHAFFAR, Abdul, ISLAM, Tahir, KINCL, Tomáš, HAKEEM, Abdul, SHARMA, Anshuman. The Role of Service Quality in Enhancing Brand Authenticity Through the Moderation Effect of Corporate Social Responsibility (CSR). Journal of Global Scholars of Marketing Science [online]. 2023, roč. 33, č. 3, s. 475–494. ISSN 2163-9159. DOI: 10.1080/21639159.2023.2199306.