Knihovna

 

Provozní doba

Návštěva knihovny se vždy řídí aktuálně platnými nařízeními vlády, Ministerstva zdravotnictví a podmínkami pro vstup do areálu Fakulty managementu.

DatumDen v týdnuProvozní doba
13. 9. - 17. 9.Po – čt8:30 – 16:00
8:30 – 14:30
od 20. 9.Po – čt8:30 – 17:00
8:30 – 14:30

Plaťte kartou!

V Knihovně FM je nově možné kromě platby v hotovosti platit i platební kartou, dále je možný i převod na účet (údaje na vyžádání dostanete na e-mailové adrese knihovna.fm@vse.cz).


 

On-line semináře knihovny

Centrum knihovnických a informačních služeb Vysoké školy ekonomické v Praze pro vás pořádá pravidelně odborné semináře zaměřené například na práci se zdroji či citacemi. Aktuální nabídku a digitální archiv se záznamy dřívějších přednášek naleznete na https://knihovna.vse.cz/konzultace-a-seminare/seminare/.


O knihovně

Knihovna Fakulty managementu nabízí studentům, zaměstnancům a odborné veřejnosti tištěné i elektronické zdroje, poskytuje konzultace, pořádá ve spolupráci s Centrem informačních a knihovnických služeb VŠE semináře zaměřené na práci s informacemi a podílí se na kulturně společenských akcích pořádaných fakultou.


Půjčování studijní literatury

V knihovně najdete povinnou i doporučenou literaturu k vyučovaným předmětům. Většinu knih půjčujeme na měsíc, výpůjčky lze 2x prodloužit pokud je nepožaduje další uživatel. Vybrané knihy jsou k dispozici pouze k prezenčnímu studiu.

Studenti Fakulty managementu si mohou zapůjčit na základě smlouvy o výpůjčce i čtečky elektronických knih Amazon Kindle 8 Touch.


Klid pro studium

Ve dvou patrech studoven poskytujeme tiché studijní zázemí, oddělené kóje pro samostudium, ale i prostory pro týmovou práci.


Přístup do e-zdrojů

Předplácíme desítky elektronických informačních zdrojů. Najdete v nich články z desítek tisíc titulů novin a časopisů (např. Hospodářské noviny, Economist, Wall Street Journal a další, z vědeckých časopisů např. Journal of Economic Literature, Journal of Finance, MIS Quarterly, Accounting Review, …), tisíce elektronických knih, statistická data, právní předpisy nebo data o firmách. Poskytujeme přístup do světově nejlepších citačních rejstříků Web of Science a Scopus, kde můžete hledat, které vědecké texty jsou nejvíce citované.


Pomoc s vyhledáváním informací

Zaměstnanci knihovny ochotně pomohou při tematickém vyhledávání informací. Během semestru jsou pořádány odborné semináře.

Počítače, tiskárny, skenery a kopírky

V knihovně jsou k dispozici počítače pro samostatnou práci. Na počítačích je nainstalováno vše, co je dostupné na počítačových učebnách. Ke zhotovení kopií pro vlastní potřebu lze využít 2 samoobslužné kopírky v knihovně, stejně tak se nabízí možnost skenování.

Vracení knih mimo provozní dobu

Abychom návštěvníkům knihovny co nejvíce usnadnili vracení knih i mimo provozní dobu knihovny, zajistili jsme možnost vracet knihy vypůjčené v knihovně FM do biblioboxu umístěného před vchodem do knihovny. Doporučujeme přečíst si pravidla používání biblioboxu.

Personální obsazení

Jméno a funkce Místnost Telefon E-Mail
Mgr. Kubátová Věra
vedoucí knihovny
meziknihovní výpůjční služba
351 384 417 236 vera.kubatova@vse.cz
knih-fm@fm.vse.cz
knihovna.fm@vse.cz
Nouzová Alena 251 384 417 229 alena.nouzova@vse.cz
Bajerová Romana 251 384 417 229 romana.bajerova@vse.cz

Kontaktní informace

  • Adresa:
   Knihovna FM
   Jarošovská 1117/II
   Jindřichův Hradec, 377 01
  • Telefon: 384 417 229