Knihovna

Knihovna otevřena

Chystáte se na státnice a chcete být dobře připraveni? Knihovna FM pro vás připravila knihy, které je dobré si před zkouškami prostudovat či dostudovat, oživit své vědomosti a zopakovat vše potřebné.

Nebo se chystáte na bakalářku či diplomku a potřebujete studijní materiály k lepšímu porozumění tématu a lepší orientaci v řešené problematice? Chcete si být jistí v metodologických přístupech či argumentaci? Hledáte detailní know-how pro sběr dat? V knihovně na vás čeká vše, bez čeho se při psaní kvalifikačních prací neobejdete.

Přibalíme vám i zajímavé čtení na léto! Jak na myšlenkové mapy, potom třeba ekonomické bajky nebo nejlepší knihu o fake news. Letošní léto vám mohou zpříjemnit i povídky v angličtině, němčině, francouzštině nebo španělštině.

Vypůjčit si můžete i čtečky e-knih, do nichž si můžete nahrát vaše oblíbené knihy a mít je tak vždy po ruce.

Knihovna FM je otevřena od pondělí do čtvrtka v časech 9:00 – 11:00 a 12:00 – 16:00, v pátek pak 9:00 – 11:00 a 12:00 – 14:30, ale je možné se domluvit i na jiném termínu převzetí knih.


Je možné navštívit studovnu?

Návštěva studovny bude umožněna za těchto podmínek:

 • Vstup do studovny bude možný pouze s platnou identifikační kartou VŠE.
 • Před vstupem do studovny je nutné předložit
  • potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 vydané odběrovým místem nebo zobrazit SMS zprávu o negativním výsledku testu v mobilním telefonu (test nesmí být starší než 7 dnů) nebo
  • potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že prodělali v posledních 90 dnech Covid-19 (uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR, a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní) nebo
  • certifikát MZ ČR o očkování proti Covid -19 (od aplikace druhé dávky očkovací látky, resp. od aplikace první dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů).
  • K testování mohou studenti bezplatně využít veřejná testovací centra.
 • Po celou dobu návštěvy studovny je povinné používat ochranu dýchacích cest respirátorem třídy nejméně FFP2 a dodržovat doporučené rozestupy.

Prodloužení

Pozor! Stávající výpůjčky knih fungují už v běžném režimu, nezapomeňte výpůjční dobu prodlužovat. Systém načítá opět i pokuty! 

Přejeme pevné zdraví, úspěchů ve studiu i v osobním životě a pozitivní mysl.


Plaťte kartou!

V Knihovně FM je nově možné kromě platby v hotovosti platit i platební kartou, dále je možný i převod na účet (údaje na vyžádání dostanete na e-mailové adrese knihovna@fm.vse.cz).


Online přístup k Národní digitální knihovně prodloužen!

Do konce června 2021 mohou studenti, pedagogové a vědečtí pracovníci VŠE využívat online přístup ke kompletním digitálním fondům Národní knihovny ČR a Moravské zemské knihovny. Zpřístupněno je tak více než 215 tisíc titulů monografií a periodik, což je téměř 64 milionů stran. Digitalizované publikace je po přihlášení uživatelským jménem a heslem do InSIS možné online číst, z důvodu ochrany autorských práv ale nelze texty stahovat nebo tisknout.

Adresy pro přístup: https://www.ndk.cz nebo https://dnnt.mzk.cz.

Více viz https://www.nkp.cz/aktuality/novinky-titulni-strana/ndk-covid


On-line semináře knihovny

Centrum knihovnických a informačních služeb Vysoké školy ekonomické v Praze pro vás pořádá pravidelně odborné semináře zaměřené například na práci se zdroji či citacemi. Aktuální nabídku a digitální archiv se záznamy dřívějších přednášek naleznete na https://knihovna.vse.cz/konzultace-a-seminare/seminare/.


O knihovně

Knihovna Fakulty managementu nabízí studentům, zaměstnancům a odborné veřejnosti tištěné i elektronické zdroje, poskytuje konzultace, pořádá ve spolupráci s Centrem informačních a knihovnických služeb VŠE semináře zaměřené na práci s informacemi a podílí se na kulturně společenských akcích pořádaných fakultou.


Půjčování studijní literatury

V knihovně najdete povinnou i doporučenou literaturu k vyučovaným předmětům. Většinu knih půjčujeme na měsíc, výpůjčky lze 2x prodloužit pokud je nepožaduje další uživatel. Vybrané knihy jsou k dispozici pouze k prezenčnímu studiu.

Studenti Fakulty managementu si mohou zapůjčit na základě smlouvy o výpůjčce i čtečky elektronických knih Amazon Kindle 8 Touch.


Klid pro studium

Ve dvou patrech studoven poskytujeme tiché studijní zázemí, oddělené kóje pro samostudium, ale i prostory pro týmovou práci.


Přístup do e-zdrojů

Předplácíme desítky elektronických informačních zdrojů. Najdete v nich články z desítek tisíc titulů novin a časopisů (např. Hospodářské noviny, Economist, Wall Street Journal a další, z vědeckých časopisů např. Journal of Economic Literature, Journal of Finance, MIS Quarterly, Accounting Review, …), tisíce elektronických knih, statistická data, právní předpisy nebo data o firmách. Poskytujeme přístup do světově nejlepších citačních rejstříků Web of Science a Scopus, kde můžete hledat, které vědecké texty jsou nejvíce citované.


Pomoc s vyhledáváním informací

Zaměstnanci knihovny ochotně pomohou při tematickém vyhledávání informací. Během semestru jsou pořádány odborné semináře.

Počítače, tiskárny, skenery a kopírky

V knihovně jsou k dispozici počítače pro samostatnou práci. Na počítačích je nainstalováno vše, co je dostupné na počítačových učebnách. Ke zhotovení kopií pro vlastní potřebu lze využít 2 samoobslužné kopírky v knihovně, stejně tak se nabízí možnost skenování.

Vracení knih mimo provozní dobu

Abychom návštěvníkům knihovny co nejvíce usnadnili vracení knih i mimo provozní dobu knihovny, zajistili jsme možnost vracet knihy vypůjčené v knihovně FM do biblioboxu umístěného před vchodem do knihovny. Doporučujeme přečíst si pravidla používání biblioboxu.

Personální obsazení

Jméno a funkce Místnost Telefon E-Mail
Mgr. Kubátová Věra
vedoucí knihovny
meziknihovní výpůjční služba
351 384 417 236 vera.kubatova@vse.cz
knih-fm@fm.vse.cz
knihovna@fm.vse.cz
Nouzová Alena 251 384 417 229 alena.nouzova@vse.cz
Bajerová Romana 251 384 417 229 romana.bajerova@vse.cz

Kontaktní informace

  • Adresa:
   Knihovna FM
   Jarošovská 1117/II
   Jindřichův Hradec, 377 01
  • E-mail: knihovna@fm.vse.cz
  • Telefon: 384 417 229