Přípravné kurzy

Navazující magisterské studium na Fakultě managementu je určeno všem, kteří chtějí doplnit svůj životopis o studium na prestižní business vysoké škole. Fakultu managementu úspěšně dostudují i zájemci ze zcela nepříbuzných oborů. K tomu, aby všichni zájemci o studium navazujícího magisterského studijního programu bez problému zvládli absolvovat přijímací zkoušku, připravuje Fakulta managementu přípravné kurzy. Ty obsahují všechny základní okruhy z obou částí, které jsou součástí přijímací zkoušky: Ekonomie a Teorii managementu (ta zahrnuje management, marketing a ekonomiku).

Kurzy jsou plánovány s ohledem na pracovní či studijní vytížení zájemců vždy na páteční odpoledne. Probíhají on-line na platformě MS Teams a to v průběhu 5 pátků (vždy 4 – 5 intenzivních vyučovacích hodin).

Cena kurzu

Celková cena za 24 vyučovacích hodin přípravných kurzů pro rok 2024 je 4800 Kč (včetně DPH).


Harmonogram přípravných kurzů

Datum14:30 - 15:1515:15 - 16:0016:15 - 17:0017:00 - 17:4518:00 - 18:45
22. 3. 2024Teorie managementu - okruh Management
Jan Závodný Pospíšil
Ekonomie - okruh Mikroekonomie
Libor Votava
19. 4. 2024Teorie managementu - okruh Ekonomika
Taťána Hajdíková
Ekonomie - okruh Makroekonomie
Jiří Vopátek
10. 5. 2024Teorie managementu - okruh Ekonomika
Taťána Hajdíková
24. 5. 2024Teorie managementu - okruh Marketing
Jan Závodný Pospíšil
Ekonomie - okruh Mikroekonomie
Libor Votava
7. 6. 2024Teorie managementu - okruh Marketing
Jan Závodný Pospíšil
Ekonomie - okruh Makroekonomie
Jiří Vopátek

Registrace

Registrace na přípravné kurzy v roce 2024 byla již ukončena.