Přípravné kurzy

Navazující magisterské studium na Fakultě managementu je určeno všem, kteří chtějí doplnit svůj životopis o studium na prestižní business vysoké škole. Fakultu managementu úspěšně dostudují i zájemci ze zcela nepříbuzných oborů. K tomu, aby všichni zájemci o studium navazujícího magisterského studijního programu bez problému zvládli absolvovat přijímací zkoušku, připravuje Fakulta managementu přípravné kurzy. Ty obsahují všechny základní okruhy z obou částí, které jsou součástí přijímací zkoušky: Ekonomie a Teorii managementu (ta zahrnuje management, marketing a ekonomiku).

Kurzy jsou plánovány s ohledem na pracovní či studijní vytížení zájemců vždy na páteční odpoledne. Celkem se jedná o 4 pátky, každý s 5 intenzivními vyučovacími hodinami.

Přípravné kurzy v současné době sestavujeme. Termín spuštění registrací bude zveřejněn brzy.