Přípravné kurzy

Navazující magisterské studium na Fakultě managementu je určeno všem, kteří chtějí doplnit svůj životopis o studium na prestižní business vysoké škole. Fakultu managementu úspěšně dostudují i zájemci ze zcela nepříbuzných oborů. K tomu, aby všichni zájemci o studium navazujícího magisterského studijního programu bez problému zvládli absolvovat přijímací zkoušku, připravuje Fakulta managementu přípravné kurzy. Ty obsahují všechny základní okruhy z obou částí, které jsou součástí přijímací zkoušky: Ekonomie a Teorii managementu (ta zahrnuje management, marketing a ekonomiku).

Kurzy jsou plánovány s ohledem na pracovní či studijní vytížení zájemců vždy na páteční odpoledne. Celkem se jedná o 4 pátky, každý s 5 intenzivními vyučovacími hodinami.

Cena celého přípravného kurzu v délce 20 hodin je 3200 Kč. 


Termíny kurzů pro rok 2022

V roce 2022 proběhnou přípravné kurzy plně on-line prostřednictvím platformy Microsoft Teams. Snažíme se tak vyjít vstříc potřebám a požadavkům všech, kteří by museli řešit složitější dojíždění a výdaje spojené s ubytováním.

Termín 14:30 – 15:15 15:15 – 16:00 16:15 – 17:00 17:00 – 17:45 18:00 – 18:45
11. března 2022 Management, okruh Ekonomika
Lektor: Ing. Taťána Hajdíková, Ph.D.
Ekonomie
Lektor: Ing. Libor Votava, Ph.D.
8. dubna 2022 Management, okruh Management
Lektor: PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.
Ekonomie
Lektor: Ing. Libor Votava, Ph.D.
6. května 2022 Management, okruh Marketing
Lektor: PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.
Ekonomie
Lektor: Ing. Libor Votava, Ph.D.
3. června 2022 Management, okruh Marketing
Zkouška testu
Lektor: PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.
Ekonomie
Lektor: Ing. Libor Votava, Ph.D.

Registrace pro přípravné kurzy jsou uzavřeny