Přípravné kurzy

Navazující magisterské studium na Fakultě managementu je určeno všem, kteří chtějí doplnit svůj životopis o studium na prestižní business vysoké škole. Fakultu managementu úspěšně dostudují i zájemci ze zcela nepříbuzných oborů. K tomu, aby všichni zájemci o studium navazujícího magisterského studijního programu bez problému zvládli absolvovat přijímací zkoušku, připravuje Fakulta managementu přípravné kurzy. Ty obsahují všechny základní okruhy z obou částí, které jsou součástí přijímací zkoušky: Ekonomie a Teorii managementu (ta zahrnuje management, marketing a ekonomiku).

Kurzy jsou plánovány s ohledem na pracovní či studijní vytížení zájemců vždy na páteční odpoledne. Probíhají  on-line na platformě MS Teams. Abychom obsáhli co nejvíce oblastí, které se v přijímacím testu do navazujícího magisterského studia objevují, rozšířili jsme v roce 2023 přípravné kurzy na 5 pátků (vždy 4- 5 intenzivních vyučovacích hodin).

Cena kurzu

Celková cena za 24 vyučovacích hodin přípravných kurzů pro rok 2023 je 4000 Kč (včetně DPH).


Harmonogram přípravných kurzů

Datum14:30 - 15:1515:15 - 16:0016:15 - 17:0017:00 - 17:4518:00 - 18:45
24. 3.Teorie managementu - okruh Management
Jan Závodný Pospíšil
Ekonomie - okruh Mikroekonomie
Libor Votava
21. 4.Teorie managementu - okruh Ekonomika
Taťána Hajdíková
Ekonomie - okruh Makroekonomie
Jiří Vopátek
28. 4.Teorie managementu - okruh Ekonomika
Taťána Hajdíková
19. 5.Teorie managementu - okruh Marketing
Jan Závodný Pospíšil
Ekonomie - okruh Mikroekonomie
Libor Votava
2. 6.Teorie managementu - okruh Marketing
Zkouška přijímacího testu
Jan Závodný Pospíšil
Ekonomie - okruh Makroekonomie
Zkouška přijímacího testu
Jiří Vopátek

Registrace

Registrace na kurz byla ukončena.