Přípravné kurzy

Nabídka přípravných kurzů pro přijímací řízení do navazujícího magisterského studia na Fakultě managementu bude zveřejněna nejpozději 1. 2. 2024.

Kurzy budou plánovány s ohledem na pracovní či studijní vytížení zájemců vždy na páteční odpoledne a probíhat budou on-line na platformě MS Teams.