Mimořádné studium

Mimořádné studium je forma placeného studijního programu, která nabízí jedinečnou možnost studovat bez přijímacích zkoušek aktuálně vyučované předměty na Fakultě managementu VŠE. Nestihli jste podat přihlášku nebo se neprobojovali úspěšně přes přijímací řízení a přesto toužíte po studiu na naší fakultě? S mimořádným studiem můžete začít studovat i přes tyto překážky. Tento studijní program mohou samozřejmě studovat i studenti řádného studia Fakulty managementu VŠE za podmínek, jež určuje vyhláška děkana.

Základní program

Dvousemestrální program je určen zájemcům o bakalářské studium na Fakultě managementu VŠE a těm, kteří si chtějí doplnit ekonomické vzdělání. Studijní program pro mimořádné studium základního programu v akademickém roce 2023/2024 je uveden v příloze opatření děkana Fakulty managementu č. 1/2023 „Realizace základního programu mimořádného studia v rámci celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2023/2024“. Umožňuje absolvovat vybrané předměty 1. ročníku bakalářského studijního programu a připravit se na přijímací zkoušky v následujícím roce.

Úspěšný absolvent získá osvědčení o účasti a vysvědčení s výsledky úspěšně složených zkoušek. V případě úspěšného složení přijímacích zkoušet v následujícím roce budou úspěšně absolvované předměty z mimořádného studia uznány v řádném studiu jako odstudované (dle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 147/2001 Sb. a za podmínek daných studijními předpisy FM a VŠE).

 • Zahájení studia: 6. října 2023
 • Forma studia: kombinovaná (viz seznam termínů soustředění kombinované formy studia)
 • Poplatek za základní program: 59 000 Kč
 • Termín podání přihlášky pro akademický rok 2023/2024: 25. září 2023
 • Kontaktní e-mail: alena.bindrova@vse.cz

Termíny soustředění v zimním semestru

 • 6. – 8. 10. 2023
 • 3. – 5. 11. 2023
 • 24. – 26. 11. 2023
 • 15. – 17. 12. 2023

Termíny soustředění v letním semestru

 • 23. – 25. 2. 2024
 • 15. – 17. 3. 2024
 • 5. – 7. 4. 2024
 • 26. – 28. 4. 2024

Navazující program

Dvousemestrální program je určen zájemcům o navazující studium na Fakultě managementu VŠE a těm, kteří si chtějí doplnit ekonomické vzdělání. Studijní program pro mimořádné studium navazujícího programu v akademickém roce 2023/2024 je uveden v příloze opatření děkana Fakulty managementu č. 2/2023 „Realizace navazujícího programu mimořádného studia v rámci celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2023/2024“. Umožňuje absolvovat vybrané předměty 1. ročníku navazujícího magisterského studijního programu a připravit se na přijímací zkoušky v následujícím roce.

Úspěšný absolvent získá osvědčení o účasti a vysvědčení s výsledky úspěšně složených zkoušek. Úspěšným absolventům mimořádného studia, kteří se budou ucházet o přijetí k řádnému studiu navazujícího magisterského programu v akademickém roce 2024/2025 a k 7. 6. 2024 získají minimálně 75 % celkového počtu kreditů předepsaných studijním plánem navazujícího programu mimořádného studia a jejichž vážený studijní průměr nepřesáhne 2,25, bude na základě jejich žádosti přijímací zkouška prominuta.

V případě následného přijetí do řádného studia na Fakultě managementu budou úspěšně absolvované předměty uznány jako odstudované (dle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 147/2001 Sb. a za podmínek daných studijními předpisy FM a VŠE).

 • Zahájení studia: 6. října 2023
 • Forma studia: kombinovaná (viz seznam termínů soustředění kombinované formy studia)
 • Poplatek za navazující program: 59 000 Kč
 • Termín podání přihlášky pro akademický rok 2023/2024: 25. září 2023
 • Kontaktní e-mail: alena.bindrova@vse.cz

Termíny soustředění v zimním semestru

 • 6. – 8. 10. 2023
 • 3. – 5. 11. 2023
 • 24. – 26. 11. 2023
 • 15. – 17. 12. 2023

Termíny soustředění v letním semestru

 • 23. – 25. 2. 2024
 • 15. – 17. 3. 2024
 • 5. – 7. 4. 2024
 • 26. – 28. 4. 2024

 

Individuální program

Tato forma studia je určena všem zájemcům o studium konkrétních předmětů na Fakultě managementu. Studenti absolvují v každém semestru individuální počet předmětů dle vlastního výběru. Jediným kritériem je skutečnost, že se musí jednat o předměty aktuálně vyučované. Studentům přijatým do řádného studia  na FM VŠE budou úspěšně absolvované předměty uznány jako odstudované.

 • Zahájení studia v ZS: 18. září 2023 (prezenční forma) / 6. října 2023 (kombinovaná forma)
 • Zahájení studia v LS: 12. února 2024 (prezenční forma) / 23. února 2024 (kombinovaná forma)
 • Forma studia: prezenční / kombinovaná
 • Poplatek za ECTS: 1 000 Kč
 • Termín podání přihlášky pro zimní semestr akademického roku 2023/2024: 11. září 2023
 • Termín podání přihlášky pro letní semestr akademického roku 2023/2024: 5. února 2024