Šablony kvalifikačních prací

Pro korektní odkazování na zdroje v textu (týká se šablon kvalifikačních a semestrálních prací)  a pro tvorbu správně formátovaného seznamu literatury, lze využít jednu ze tří možností:

  1. Stáhněte si citační software Zotero (existují verze pro Windows, Mac, i Linux, případně si stahněte i rozšíření pro prohlížeč – Chrome, Firefox, Edge, Safari).
  2. Pro korektní odkazování v Zoteru potřebujete ještě stáhnout korektní citační styl. V Zoteru volte menu Úpravy/Předvolby/Citování a na záložku Styly. Volte Získat další styly a hledejte „690“. Volte styl ISO-690 (author-date, Čeština). Program Zotero musí být spuštěný, aby bylo možné s citacemi ve Wordu pracovat. Nezapomeňte si instalovat plugin pro MS Word. Pro ukázku citací jednotlivých typů dokumentů navštivte ukázkovou knihovnu CIKS.
  3. Stáhněte si citační software Mendeley. Po registraci a instalaci (nezapomeňte si instalovat plugin pro MS Word) doinstalujte citační styl s názvem ISO-690 (author-date, Czech).
  4. Nic nestahujte. Jděte na web citace.com. Založte si účet a vytvářejte svoji databázi citací zde. Bohužel nebudete moci využít žádného nástroje pro automatické vkládání citací během psaní ve Wordu. Citace uložené v databázi citace.com však mají (s drobnými odchylkami) požadovaný formát pro vytvoření seznamu literatury. Odkazy v textu ve stylu (jméno, rok) budete muset tvořit ručně.

Pro všechny tři uvedené postupy platí, že u zdrojů nalezených na scholar.google.com, není nezbytné všechny informace o zdroji vepisovat do databáze ručně. Lze využít odkazu Citovat, uvedeného u každého zdroje. Pro import do Zotera (Soubor/Importovat), Mendeley (File/Import) i citace.com (Doplňky, importy a nastavení/Import RIS) využijte formátu RefMan (po stažení soubor s příponou .ris). Pozor ale, řada údajů u záznamu ve scholaru není kompletní, řada údajů chybí a je potřeba je po importu do citačního softwaru ručně doplnit! Obvykle se jedná o jména autorů (ve scholaru jen iniciály), ISBN, místo vydání publikace, informace o místě konání konferencí (ve scholaru často chybí), … Webové stránky a jiné „neakademické“ zdroje ve scholaru nenaleznete a je potřeba je do databáze v programu vložit kompletně ručně. Máte-li pochybnosti o korektním odkazování některých specifických typů dokumentů, konzultujte nejprve s dokumentem Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011, než vznesete svůj dotaz na svého vedoucího práce. Objevíte-li v šabloně chybu, nahlaste ji prosím na adresu tomas.kincl@vse.cz.

 

Pokud píšete diplomovou práci na Macu a máte problémy s klávesovými zkratkami Shift+I a Shift+B, volte Tools –> Customize Keyboard, dole vyberte aktuální dokument o volte Reset All.