Šablony kvalifikačních prací

Pro korektní odkazování na zdroje v textu (týká se šablon kvalifikačních a semestrálních prací)  a pro tvorbu správně formátovaného seznamu literatury, lze využít jednu ze tří možností:

  1. Stáhněte si citační software Zotero (pokud používáte Chrome – stahujte Zotero Standalone a Chrome Extention; pokud používáte Firefox – stahujte Zotero for Firefox; uživatelé Internet Exploreru buď nainstalují jiný prohlížeč, nebo přejdou k bodu 2). Pro korektní odkazování v Zoteru potřebujete ještě stáhnout citační styl ČSN 690 pro Zotero (upravený podle požadavků uvedených v šabloně). V Zoteru volte menu Nástroje/Nastavení/Citování a na záložce Styly. Tlačítkem + přidáte styl, který jste si předtím stáhli a uložili na disk. Nástroje pro citování během psaní pak naleznete ve Wordu na kartě Doplňky (pokud nic takového nevidíte, musíte v menu Soubor/Možnosti/Doplňky Zotero povolit). Program Zotero musí být spuštěný, aby bylo možné s citacemi ve Wordu pracovat.
  2. Stáhněte si citační software Mendeley. V Mendeley volte menu Tools/Install MS Word Plugin. Pro korektní odkazování v Mendeley potřebujete ještě stáhnout citační styl ČSN 690 pro Mendeley. V menu View/Citation Style volte More styles. Na kartě Get More Styles zadejte do pole Download Style adresu http://csl.mendeley.com/styles/6947853/iso690-author-date-FM-VSE. Po potvrzení Download by se na kartě Installed měl objevit styl s názvem ISO-690 (author-date, Czech) upraveno pro FM VŠE (označte myší a volte Use this Style). Nástroje pro citování během psaní pak naleznete ve Wordu na kartě Reference (Mendeley nahradí standardní vestavěný nástroj pro citace MS Word vlastním nástrojem Mendeley Cite-O-Matic. Nevidíte-li tento nástroj, zapomněli jste nainstalovat MS Word Plugin v menu programu). Pro správné zobrazení seznamu literatury je potřeba Mendeley přepnout do českého jazyka. To se provede stažením souboru loadlocale.js a jeho nahráním do C:\Program Files (x86)\MendeleyDesktop\citeproc-js\src\. Dále je potřeba v souboru CiteprocReact.js (ve stejném adresáři) změnit na řádku 46 řetězec „en-US“ na „cs-CZ“.
  3. Nic nestahujte. Jděte na web citace.com. Založte si účet a vytvářejte svoji databázi citací zde. Bohužel nebudete moci využít žádného nástroje pro automatické vkládání citací během psaní ve Wordu. Citace uložené v databázi citace.com však mají (s drobnými odchylkami) požadovaný formát pro vytvoření seznamu literatury. Odkazy v textu ve stylu (jméno, rok) budete muset tvořit ručně.

Pro všechny tři uvedené postupy platí, že u zdrojů nalezených na scholar.google.com, není nezbytné všechny informace o zdroji vepisovat do databáze ručně. Lze využít odkazu Citovat, uvedeného u každého zdroje. Pro import do Zotera (Soubor/Importovat), Mendeley (File/Import) i citace.com (Doplňky, importy a nastavení/Import RIS) využijte formátu RefMan (po stažení soubor s příponou .ris). Pozor ale, řada údajů u záznamu ve scholaru není kompletní, řada údajů chybí a je potřeba je po importu do citačního softwaru ručně doplnit! Obvykle se jedná o jména autorů (ve scholaru jen iniciály), ISBN, místo vydání publikace, informace o místě konání konferencí (ve scholaru často chybí), … Webové stránky a jiné „neakademické“ zdroje ve scholaru nenaleznete a je potřeba je do databáze v programu vložit kompletně ručně. Máte-li pochybnosti o korektním odkazování některých specifických typů dokumentů, konzultujte nejprve s dokumentem Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011, než vznesete svůj dotaz na svého vedoucího práce. Objevíte-li v šabloně chybu, nahlaste ji prosím na adresu tomas.kincl@vse.cz.