Oddělení podpory odborných činností

Oddělení podpory odborných činností vzniklo transformací Centra výpočetní techniky a Edičního oddělení, tedy pracovišť, která na Fakultě managementu pracují s informačními technologiemi a technikou.

Oddělení podpory odborných činností má na starosti nejen správu počítačové sítě Fakulty managementu a veškeré techniky a služeb s tím spojených, ale i veškeré služby spojené s audiovizuální technikou, službami tiskového a edičního charakteru a podobně. Pod OPOČ spadá rovněž PR oddělení, které má na starosti kompletní komunikaci Fakulty managementu.

V případě potřeby kontaktujte Oddělení podpory odborných činností e-mailem na adrese michal.kadlec@vse.cz, osobně v kanceláři č. 306 nebo na telefonu 384 417 115.

Personální obsazení

Jméno a funkce Místnost Telefon E-Mail
Bc. Kadlec Michal
vedoucí oddělení
správa učeben, podpora uživatelů
306 384 417 115 michal.kadlec@vse.cz
Mgr. Michal Hajdík
PR specialista a tiskový mluvčí fakulty
310 384 417 209 michal.hajdik@vse.cz
Brus Zdeněk
ediční a audiovizuální služby
234 384 417 231 zdenek.brus@vse.cz