Státní zkoušky a obhajoby

Státní zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací se na Fakultě managementu konají zpravidla třikrát do roka, dvakrát v semestru letním – květen/červen a srpen, jednou semestru zimním – leden/únor. Nejčastěji se soustřeďují do druhé poloviny zkouškového období, v srpnu pak především do posledního týdne. Termíny jsou do InSIS vypisovány v souladu s harmonogramem daného akademického roku.

Kdy si zapsat ident

Nejlépe na začátku každého semestru, ve kterém plánujete konat státní zkoušku či obhajobu. Zapsáním patřičných identů mimosemestrálních kurzů vyjádříte svoji poptávku. Takto vyjádřená poptávka pak slouží jako základní východisko pro plánování kapacity termínů.

Důležité dokumenty

Pořadníky a formuláře na státní zkoušky a obhajoby

Pozn.: pořadníky je nutné brát pouze jako informativní, studenti jsou povinni dostavit se ke zkoušce či obhajobě včas, resp. s odpovídajícím předstihem.

Kam se obrátit

Pokud máte dotaz k vypsaným termínům, obracejte se Ing. Martina Musila, Ph.D.

Dress Code

VŠE ani Fakulta managementu nemají udaný dress code. Přesto doporučujeme držet se norem business casual, semi formal, příp. i odpovídajícího smart casual.

Často kladené otázky

Q: Kdy budou termíny vypsány?

A: Termíny jsou vypisovány v souladu s údaji uvedenými v harmonogramu daného akademického roku.

Q: Kapacita je plná, co mám dělat?

A: V danou chvíli především pravidelně sledovat InSIS, běžně dochází k průběžnému odhlašování a přehlašování studentů mezi termíny, příp. může dojít k úpravě kapacit. Pakliže ani po delší době není žádná kapacita volná, můžete se se svojí situací obrátit na kontakt uvedený výše..

Q: Kdy je možné neúspěšnou zkoušku nebo obhajobu opakovat?

A: Toto udává SZŘ VŠE (čl. 15): Každou část státní závěrečné zkoušky může student opakovat pouze dvakrát. Opakování částí státní závěrečné zkoušky s výjimkou obhajoby závěrečné práce je možné nejdříve 1 měsíc ode dne neúspěšného konání zkoušky. Opa­ko­vání obhajoby je možné nejdříve 3 měsíce ode dne neúspěšného konání zkoušky.

Q: Jak se omluvit z termínu?

A: Omluvy s odůvodněním zasílejte na studijní oddělení paní Monice Bromové. Lhůty omluv udává článek 11 SZŘ.