Studijní plány

Studijní plány jsou řazeny podle typu studia (bakalářské a navazující magisterský studijní program) a akademického roku zahájení jejich platnosti. Pokud neexistuje novější studijní plán, je pro daný typ studia platný poslední vyhlášený.

Zapsaní studenti všech programů mají svůj konkrétní a pro ně závazný studijní plán vždy k dispozici ve studijním systému InSIS (Moje studium » Portál studenta » Kontrola plánu).

Aktuální studijní plán:

Historické studijní plány:

Aktuální studijní plán:

Historický studijní plán:

Aktuální studijní plán:

Historické studijní plány: