Studijní plány

Studijní plány jsou řazeny podle typu studia (bakalářské a navazující magisterský studijní program) a akademického roku zahájení jejich platnosti.

Pokud neexistuje novější studijní plán, je pro daný typ studia platný poslední vyhlášený.