PHfriDays – semináře doktorského studia

V rámci doktorského studia probíhají každý semestr série neformálních pátečních setkání, během nichž dostávají studenti Ph.D. studia prostor pro prezentaci svých vědeckovýzkumných přístupů a pokroků při zpracovávání nejen jejich disertačních prací. Díky účasti seniorních vědeckovýzkumných pracovníků získávají současní studenti nedocenitelnou možnost neformálně-kritického zhodnocení jejich aktuálních postupů, získat však mohou také tipy a doporučení, jakým způsobem svou práci rozšiřovat a posouvat dále.

Součástí těchto setkání jsou však také prezentace i jiných vědeckovýzkumných pracovníků nejen z Fakulty managementu, ale také z jiných vysokých škol v České republice, a svou účastí je oživují pravidelně i hosté ze zahraničí.

Semináře jsou přístupné všem, tedy i zájemcům o doktorský stupeň studia, kteří by chtěli nahlédnout do odborného života současných Ph.D. studentů a vytvořit si tak představu o tom, co tato forma vysokoškolského studia obnáší.


PHfriDays ZS 2024-2025

27. 9. 2024
11. 10. 2024
25. 10. 2024
8. 11. 2024
15. 11. 2024
15th Scientific Conference for Ph.D. Students and Young Researchers in Management
29. 11. 2024

PHfriDays LS 2023-2024

1. 3. 2024
Otakar KšírInvestigating the Intersection of Organizational Process and Paradox Theories in the Context of Organizational Democracy
Karolína MarkováSpravedlnost ve financování zdravotní péče
Jiří SlámaOpen Science a Open Data
22. 3. 2024
Kristina RandlováVyužití technologií v dlouhodobé lůžkové péči o osoby trpící Alzheimerovou chorobou
Michal Šimůnekf4transkript a f4analyse: co umí, co neumí a proč je použít pro přepis a analýzu dat
Zdena HruškováSituační procesy zpětné vazby od kolegů
12. 4. 2024
Aneta LejčkováHow do we study taboos in consumer research? An overview of methods and approaches
Agnieszka Rachwal MuellerTo be announced
Marek ŘehořHodnocení ekonomických přínosů AI technologií v kontextu zdravotního pojištění
3. 5. 2024
Peter Pažitný
Daniela Kandilaki
Efektivnost CZ a SK zdravotnictvi merena metodou DEA (roky 2000 - 2020)
Dennis BillíkTo be announced
Marzena StarnawskaTo be announced
17. 5. 2024
Tomáš ČihákTvorba modelu pro podporu činnosti organizace destinačního managementu
Johannes Winkler (JKU Linz)
Waldemar Kremser (JKU Linz)
Blagoy Blagoev (TU Dresden)
Decentralized Forms of Organizing (DFOs): An Integrative Review
Libor VotavaRationally Inattentive Behaviour with A Priori Knowledge
PHfriDays – semináře doktorského studia