Klub absolventů

Dokončili jste svá studia na Fakultě managementu a stali se jejími absolventy. Ať už se jednalo o bakalářský, navazující magisterský či doktorský studijní program, všichni jste stále součástí fakulty, i když už na její půdě netrávíte čas. K tomu, abychom mohli společně udržovat dlouhodobý kontakt a abychom o sobě vzájemně věděli, vznikl na fakultě Klub absolventů.

Protože domov je na jihu

Být absolventem Fakulty managementu znamená zůstat vždy jedním z nás, nikdy nepřerušit společné pouto. Posláním Klubu absolventů Fakulty managementu je udržet vztahy se všemi, kteří se stali součástí naší rodiny.

  • Protože domov je na jihu

Klub absolventů je společenství všech, kteří kdy Fakultou managementu prošli a rádi by zůstali v obraze i nadále. Absolventi jsou naší nedílnou součástí a pravidelně pro ně pořádáme nejen společná setkání pod názvem Homecoming, ale zveme je také na další významné fakultní akce, oslavy jubileí a podobně. Rovněž se snažíme využívat potenciálu profesních kariér, které absolventi fakulty budují, a zapojujeme je i do běžného chodu fakulty. Odborné přednášky se znalostmi nabytými v praxi, zadávání témat kvalifikačních prací, uzavírání partnerství s firmami a nabídka praxí, jiné formy partnerské či sponzorské spolupráce, to vše jsou oblasti, kde mohou absolventi podpořit svou Alma mater.


Co nového u nás?


Medailonky úspěšných absolventů

Řada našich absolventů se vrací na fakultu, aby se o své zkušenosti podělili se současnými studenty. V průběhu svých přednášek předávají nejen reálné zážitky z praxe, ale také vzpomínají na to, co vše jim studium na fakultě dalo do startu profesní kariéry.


Zůstaňme v kontaktu

Ing. Veronika Vašíčková

Ing. Veronika Vašíčková

Manažerka Centra vzdělávání a transferu znalostí
veronika.vasickova@vse.cz

Absolventský portál VŠE

Portál všech absolventů Vysoké školy ekonomické v Praze. Zaregistruj se a najdi spolužáky.

Facebook

Klub absolventů na sociální síti facebook? Rychlé informace vždy po ruce.

LinkedIn

Oficiální profil Fakulty managementu na profesní síti LinkedIn. Připoj se jako absolvent!