Program Management

Co všechno obnáší program management?

Program management připravuje studenty pro práci na pozicích v nižším a středním managementu všech druhů firem a organizací. Absolventi dokáží koordinovat činnosti a prostředky a vytvářet prostředí a podmínky pro plnění strategických cílů organizace, včetně schopnosti tyto cíle stanovit. Nejdůležitější dovednosti, které jsou rozvíjeny v průběhu studia, tvoří obvykle základní náplň práce manažera. Patří sem především schopnost řídit a budovat sebe, vztahy, organizaci a řídit změny. Kromě těchto manažerských dovedností jsou absolventi schopni využívat ekonomické nástroje potřebné k řízení organizace i k orientaci ve vývoji ekonomických podmínek v konkrétním prostředí. Absolventi Fakulty managementu nacházejí bez problému uplatnění v podnikatelském, veřejném i neziskovém sektoru.


Co budu moci po škole dělat?

Doslova cokoliv. Management je multidisciplinární obor, který zahrnuje řadu znalostí a dovedností, které manažer potřebuje znát k tomu, aby mohl řídit vše, co spadá do jeho agendy. Kromě toho, že po dokončení bakalářského studijního programu budeš mít dostatečné znalosti k řízení menších týmů (tedy nižší a střední management), budeš se moci věnovat v podstatě jakékoliv oblasti, která tě v průběhu studia zaujala nejvíce a té se začít profesně věnovat. Bavilo tě u nás řízení lidských zdrojů? Můžeš jít s přehledem na jakékoliv HR oddělení nebo do personální agentury. Bavilo tě u nás účetnictví, daně či ekonomika? Účetní kancelář bude pro tebe ideální volba. Můžeš vést a řídit lidi, ale nemusíš. Záleží jen na tobě, jak se rozhodneš. Nikdy tě samozřejmě po dostudování do bakaláře neposadí na židli CEO, k tomu se budeš muset postupně vypracovat ze spodních pater organizací. Naučíme tě ale vše, co budeš k osobnímu růstu v rámci organizací a vedení týmů potřebovat.

Naše absolventy najdeš úplně všude. Od startupů přes veřejnou sféru, malé firmy až po nadnárodní korporáty. Na vedoucích pozicích i na pozicích řadových, přesně podle toho, jak koho jednotlivé oblasti lákají. Míra zaměstnanosti našich absolventů po dokončení školy se dlouhodobě blíží sto procentům a řada studentů si pracovní místo najde už v průběhu studia.


Obchodka nebo gympl. Je pro mě management vhodný?

Studium je určeno pro absolventy všech typů středních škol, jediná podmínka je mít střední školu zakončenou maturitní zkouškou. Typ střední školy pro volbu tohoto studijního programu nehraje roli. Zatímco absolventi obchodních akademií či ekonomických lyceí budou mít již před zahájením studia na Fakultě managementu vyšší znalosti z odborných předmětů (ekonomie, management, účetnictví apod.), studenti gymnázií budou přicházet s lepšími znalostmi exaktních předmětů (matematika). Celý první ročník, tedy úvod do všech předmětů je však postaven tak, aby tyto případné rozdíly srovnal a abychom všem studentům nastavili rovné podmínky pro úspěšné zvládnutí jednotlivých předmětů.


V prezenční nebo kombinované formě?

Tento program můžeš studovat ve formě prezenční nebo ve formě kombinované. Prezenční studium je tradiční formou studia, při níž studenti denně docházejí na výuku, ta je obvykle ve formě přednášek a cvičení. Kombinovaná forma studia je pak ideální pro ty, kteří chtějí skloubit studium na vysoké škole s prací či jinými závazky (například se souběžným prezenčním studiem na jiné vysoké škole). V průběhu semestru se studenti kombinované formy účastní 4 intenzivních víkendových soustředění přímo na Fakultě managementu, zbytek je pak ve formě samostudia.

Podmínky přijímacího řízení   Podej přihlášku


Jak bude vypadat rozvrh a jaké předměty tě čekají?

Jak přesně bude vypadat tvůj rozvrh v prvním ročníku, kdy budeš mít jakou hodinu, to ti teď ještě neřekneme, dozvíš se to až před začátkem samotného semestru. V prvním semestru studia mají však budeš mít jistotu – rozvrh ti pevně stanovíme, ať už budeš na prezenčním či kombinovaném studiu. Nechceme tě stresovat tím, že by tě ještě před začátkem školního roku čekal výběr předmětů, jejich registrace a zápis, proto od nás na prvního půl roku dostaneš vše připraveno, usnadní ti to tvůj vysokoškolský start v novém městě. Každý další semestr si pak už budeš volit předměty podle svého uvážení a budeš si moci částečně přizpůsobit rozvrh tak, aby ti obsahově a časově co nejvíce vyhovoval.

Co se ve studijním programu management naučíš a jaké budou předměty? To říká takzvaný studijní plán. Ten je rozdělen do několika bloků, z nichž některé je potřeba splnit beze zbytku, v ostatních si lze vybrat jen některé dle vlastních preferencí. V následujících tabulkách je vše přehledně rozděleno do jednotlivých bloků, včetně doporučeného semestru studia (semestry jsou označeny jejich pořadovými čísly, tedy 1 – 6; doporučený semestr je jen orientační, předměty lze odstudovat i jindy, pokud jsou vypsány). Pozor, tento studijní plán je orientační, nabídku předmětů průběžně rozvíjíme a částečně měníme, proto je možné, že se v budoucnu budeš moci setkat i s jinými předměty.

Předmět 1 2 3 4 5 6
Bakalářský seminář
Ekonomika podniku
Empirický výzkum v sociálních vědách
Finanční řízení podniku
Informatika
Komunikační dovednosti a rétorika
Makroekonomie a hospodářská politika
Management lidských zdrojů
Management veřejné správy
Manažerské účetnictví
Marketingová komunikace
Matematické repetitorium
Matematika pro manažery
Mikroekonomie
Operační management 1
Operační management 2
Podnikové informační systémy
Právo 1 (Právo)
Právo 2 (Vybrané kapitoly z práva)
Projektový management
Psychologie
Sociologie
Studijní dovednosti
Úvod do marketingu
Veřejné finance
Základy daní
Základy finančního účetnictví
Základy managementu
Základy statistiky

Studovat u nás budeš dva jazyky, přičemž jeden z nich vždy bude angličtina. Ten druhý si budeš volit z aktuální nabídky, v níž většinou najdeš němčinu, španělštinu, ruštinu a francouzštinu.

Předmět 1 2 3 4 5 6
Anglický jazyk 1
Anglický jazyk 2
Anglický jazyk 3
Anglický jazyk 4
Cizí jazyk 1
Cizí jazyk 1
Cizí jazyk 1
Předmět 1 2 3 4 5 6
Aplikační projekt
Environmentální management
Lean management
Management cestovního ruchu
Management malých a středních podniků
Management neziskových organizací
Management sportu
Management zdravotnických služeb
Modelování v ekonomii a managementu
Odborná praxe
Příprava na BEC Higher
Příprava na BEC Vantage
Trh práce

Získej praxi už v průběhu studia

Ze zkušenosti víme, že budoucí zaměstnavatelé kladou čím dál větší důraz na praxi. S námi budeš moci v bakalářském studijním programu Management získat praxi již v průběhu studia. V průběhu posledních let jsme si vybudovali ustálenou síť partnerských organizací, které pravidelně nabízejí studentům možnost tzv. odborné praxe. Jedná se o nepovinnou, volitelnou součást studia, která bude vždy záviset na tvých individuálních časových i osobnostních možnostech. Další možností pro získání praxe je Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE, který pořádá Vysoká škola ekonomický v Praze a kde pokaždé najdeš na 600 nabídek praxí, stáží či trainee programů od více než stovky renomovaných společností.

Studuj i v zahraničí

Táhne tě to do zahraničí? Skvělý nápad! Už v průběhu studia budeš mít neocenitelnou možnost zúčastnit se krátkodobých i dlouhodobých výměnných studijních pobytů či stáží v zahraničí. Vysoká škola ekonomická v Praze disponuje více než 250 partnerskými univerzitami po celém světě, tvé možnosti při výběru vytoužené cílové země tak budou téměř neomezené. S naší fakultou navíc dostaneš vysoce nadstandardní finanční podporu nad rámec běžné podpory (tím se odlišujeme od valné většiny nejen ostatních vysokých škol v České republice, ale i od ostatních fakult Vysoké školy ekonomické v Praze).

Učebny, počítačové sály, chill-out zóny. Kde budeš studovat?

V průběhu posledních let jsme celou budovu protáhli řadou rekonstrukcí, díky čemuž dnes patříme mezi nejmodernější a nejlépe vybavená vysokoškolská pracoviště v České republice. Na tebe tak bude čekat nadstandardní studijní i volnočasové zázemí s řadou špičkového vybavení i drobností, které nejsou na jiných vysokých školách samozřejmostí. Všechny učebny jsme plně modernizovali tak, aby ti nabídly maximální možný komfort i v průběhu delší výuky. Samozřejmostí tak jsou například elektrické zásuvky pro každé místo v lavicích. V celé budově máme navíc pokrytu signálem bezdrátové sítě eduroam, k níž budeš mít automaticky přístup zdarma. Čekat na tebe bude taky řada chill-out zón, kde si budeš moci odpočinout a načerpat síly mezi přednáškami.

Kromě toho všeho je tu naše moderní knihovna. Na třech patrech tu najdeš nejen rozsáhlý fond odborné literatury, ale také prostorné coworkingové kóje, které oceníš při samostudiu, při vlastní nebo týmové práci nebo při přípravě vlastních projektů. Čeká tu na tebe rovněž řada počítačových sálů, z nichž některé můžeš využívat téměř kdykoliv mimo výuku. A aby toho nebylo málo, budeš mít s námi možnost využívat zdarma například až pět licencí na veškerý software v balíku kancelářských aplikací Microsoft Office 365 či jiné aplikace.

Máš jakýkoliv dotaz?   Podmínky přijímacího řízení   Podej přihlášku