Seznam oborových časopisů registrovaných v databázích WoS, Scopus a Academic Journal Guide

V přiloženém souboru se nacházejí žurnály spadající zejména do oblasti managementu a ekonomie, registrované v databázích Web of Science a  Scopus, případně hodnocené dle Academic Journal Guide by Association of Business Schools.

Jedná se o časopisy z oborových skupin Web of Science a Scopus, které spadají do kategorií Ford 5.2 Economics and Business, ale také ostatních oblastí Ford 5 Social Sciences (tzn. 5.1 Psychology and cognitive science, 5.3 Education, 5.4 Sociology, 5.5 Law, 5.6 Political science, 5.7 Social and economic geography, 5.8 Media and communications, 5.9 Other social sciences) a také dalších oblastí, které jsou na FM VŠE rozvíjeny (1.2 Computer and information sciences, 3.3 Health sciences, 6.3 Philosophy, Ethics and Religion).

Pro oborové hodnocení fakulty v rámci Hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle Metodiky M17+ je klíčová zejména oblast 5.2 Economics and Business.

Některé žurnály mohou být uvedeny víckrát (patří do více kategorií). Zároveň je uveden i případný ranking žurnálů dle  Academic Journal Guide (2021) by Association of Business Schools.

Pozn.: Nejedná se o taxativní výčet „žádoucích“ či podporovaných žurnálů, účelem seznamu je usnadnit orientaci v přehršli oborů a časopisů, které jsou k dispozici. Jedná se o žurnály, které přispívají k oborovému hodnocení FM VŠE. Academic Journal Guide obsahuje i další žurnály, které jsou v publikační činnosti na FM VŠE rovněž hodnoceny, neboť je jedná o výstupy rozpoznávané mezinárodní vědeckou komunitou v daném oboru. S ohledem na způsob hodnocení v rámci Metodiky M17+ je doporučeno soustředit se na časopisy ranku Q1-Q2 ve WoS (dle AIS; pro akreditace či profesní růst lze i Q3 nebo Q4) a Q1-Q2 ve Scopusu.

Zároveň je potřeba věnovat pozornost jednotlivým žurnálům, neboť i do databází Web of Science či Scopus začaly pronikat žurnály, které lze označit jako predátorské, či minimálně nedodržující zásady publikační etiky, naplňující znaky vanity press, či tzn. for-profit open access. V takových žurnálech není doporučeno publikovat, neboť to může mít v budoucnu negativní konsekvence pro reputaci autora i jeho pracoviště. Více viz Postoj Fakulty managementu VŠE v Praze k tzv. predátorským vydavatelům a časopisům.