Seznam oborových časopisů registrovaných v databázích WoS, Scopus a Academic Journal Guide

V přiloženém souboru se nacházejí žurnály spadající zejména do oblasti managementu a ekonomie, registrované v databázích Web of Science a  Scopus, případně hodnocené dle Academic Journal Guide by Association of Business Schools.

Jedná se o časopisy z oborových skupin Web of Science a Scopus, které spadají do kategorií Ford 5.2 Economics and Business, ale také ostatních oblastí Ford 5 Social Sciences (tzn. 5.1 Psychology and cognitive science, 5.3 Education, 5.4 Sociology, 5.5 Law, 5.6 Political science, 5.7 Social and economic geography, 5.9 Other social sciences) a také dalších oblastí, které jsou na FM VŠE rozvíjeny (1.1 Mathematics, 1.2 Computer and information sciences, 1.5. Earth and related environmental sciences, 2.7 Environmental engineering, 3.3 Health sciences, 4.5 Other agricultural sciences, 6.1 History and Archaeology).

Pro oborové hodnocení fakulty v rámci Hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle Metodiky M17+ je klíčová zejména oblast 5.2 Economics and Business.

Některé žurnály mohou být uvedeny víckrát (patří do více kategorií). Zároveň je uveden i případný ranking žurnálů dle  Academic Journal Guide (2021) by Association of Business Schools.

Pozn.: Nejedná se o taxativní výčet „žádoucích“ či podporovaných žurnálů, účelem seznamu je usnadnit orientaci v přehršli oborů a časopisů, které jsou k dispozici. Jedná se o žurnály, které přispívají k oborovému hodnocení FM VŠE. Academic Journal Guide obsahuje i další žurnály, které jsou v publikační činnosti na FM VŠE rovněž hodnoceny, neboť je jedná o výstupy rozpoznávané mezinárodní vědeckou komunitou v daném oboru. S ohledem na způsob hodnocení v rámci Metodiky M17+ je doporučeno soustředit se na časopisy ranku Q1-Q2 ve WoS (dle AIS; pro akreditace či profesní růst lze i Q3 nebo Q4) a Q1-Q2 ve Scopusu.

Zároveň je potřeba věnovat pozornost jednotlivým žurnálům, neboť i do databází Web of Science či Scopus začaly pronikat žurnály, které lze označit jako predátorské, či minimálně nedodržující zásady publikační etiky, naplňující znaky vanity press, či tzn. for-profit open access. V takových žurnálech není doporučeno publikovat, neboť to může mít v budoucnu negativní konsekvence pro reputaci autora i jeho pracoviště. Více viz Postoj Fakulty managementu VŠE v Praze k tzv. predátorským vydavatelům a časopisům.