Rozdělení prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj na Fakultě managementu VŠE v Praze

Tento dokument vymezuje způsoby nakládání s přidělenými prostředky institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj a a určuje způsob mechanismus jejich rozdělení v daném roce.