Studentské spolky a aktivity

Seberealizaci bereme na Fakultě managementu jako důležitou součástí studia i života samotného. Proto dáváme podporu, prostor a volnou ruku všem, kteří chtějí jakýmkoliv způsobem rozvíjet své myšlenky, dovednosti a nápady. Za dobu existence fakulty se zde potkalo mnoho skupin studentů, které spojovaly podobné zájmy či vize. Tak se zrodily studentské spolky.

Společným cílem spolků je oživit běžný studijní život různými akcemi, ať už společenskými, kulturními, odbornými či sportovními. A všechny z nich rády přivítají nejen návštěvníky jimi pořádaných akcí, ale i nové členy do svých řad.