Strategie a vzdělávání v odvětví řemeslných pivovarů

Výzkumná skupina se zabývá výzkumem řemeslných pivovarů v České republice, se zájmem o finanční výkonnost, strategii a komunikaci konkurenční výhody. Srkze rozsáhlou databázi zahrnující více než 500 pivovarů provádíme multidisciplinární analýzy, které odkrývají klíčové faktory úspěchu a poskytují důležitý vhled do ekonomiky a dynamiky pivovarnictví. Tento výzkum má zásadní význam pro udržení a rozvoj pivní kultury jako důležité součásti národního dědictví a zdroje ekonomického přínosu. Má za cíl přinést reálné výhody pro komunitu řemeslných pivovarů. V důsledku našich studií a publikací usilujeme o posílení pivovarnického sektoru, zvýšení jeho odolnosti vůči tržním výkyvům a podporu jeho schopnosti adaptace na změny v spotřebitelských preferencích, což je klíčové pro udržení bohatého dědictví, které české pivo představuje.

Členové skupiny

Ing. Stanislav Tripes, Ph.D.

Ing. Stanislav Tripes, Ph.D.

stanislav.tripes@vse.cz

vedoucí skupiny, strategický management

Doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D.

Doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D.

ekonomika podniku

Ing. Petra Kozáková, Ph.D.

Ing. Petra Kozáková, Ph.D.

ekonomika podniku

Mgr. Irena Míková, Ph.D.

Mgr. Irena Míková, Ph.D.

vzdělávání dospělých

Ing. Josef Vinš

Ing. Josef Vinš

student doktorsk0ho studia

Cíle tvůrčí činnosti

 1. Prezentovat průběžné výsledky našeho výzkumu na konferenci Beeronomics 2024, diskutovat naše poznatky s odbornou veřejností a získat cennou zpětnou vazbu.
 2. Podat návrh projektu Interreg zaměřeného na udržení nehmotného kulturního dědictví pivní a hospodské kultury s důrazem na zvýšení atraktivity a viditelnosti řemeslných pivovarů v Česko-Rakouském regionu.
 3. Zmapovat klíčové kompetence pracovníků v odvětví a navrhnout strategii vzdělávání a rozvoje, která reflektuje jejich vzdělávací potřeby, přispívá k transferu výsledků vzdělávání do praxe, a má pozitivní vliv na výkonnost organizace v oblasti konkurenceschopnosti a udržitelnosti.
 4. Ve spolupráci s Českomoravským svazem minipivovarů a národním pivovarem Budvar organizovat a vést workshopové série a školicí programy pro podporu výměny znalostí a osvojení si nejlepších praxí v oboru mezi řemeslnými pivovarníky.
 5. Publikovat konečné výsledky v odborných časopisech indexovaných v databázi Web of Science.

Vybrané výstupy tvůrčí činnosti

 • Tripes, S., & Klimsova, K. (2022, June). What is the Czech beer consumer really able to evaluate? The 7th Beeronomics Conference, Dublin, Ireland.
 • Tripes, S., & Sabolovic, M. (2022, June). Czech craft breweries logo design. The 7th Beeronomics Conference, Dublin, Ireland.
 • Sabolovic, M., & Tripes, S. (2022, June). Craft Breweries Brand Names Meaning. The 7th Beeronomics Conference, Dublin, Ireland.
 • Tripes, S. (2020). Strategic Orientation and Posture: The Case of Leaders in Czech Craft Breweries. Proceedings of the 16th European Conference on Management Leadership and Governance. 16th European Conference on Management Leadership and Governance. https://doi.org/10.34190/ELG.20.025
 • Tripes, S., & Dvorak, J. (2019, June). Competition and competitive advantage of Czech craft breweries. Beeronomics 2019, Plzen, Czech Republic.
 • Tripes, S. (2019). Leaders of Czech Craft Breweries and Their Ability to Attract the Customer. Proceedings of the 15th European Conference on Management Leadership and Governance, 383–390. https://doi.org/10.34190/MLG.19.061
 • Tripes, S., & Dvořák, J. (2017). Strategic Forces in the Czech Brewing Industry from 1990–2015. Acta Oeconomica Pragensia, 2017(3), 3–38. https://doi.org/10.18267/j.aop.580
 • Tripes, S., & Findejsova, D. (2016). Microbreweries boom: Cause or effect of customers’ requirements change. Oxford Conference Series: November 2016 Abstracts e-Handbook 3rd Academic International Conference on Business, Marketing and Management, AICBMM 2016 (Oxford). 3rd Academic International Conference on Business, Marketing and Management AICBMM 2016 (Oxford), Oxford, UK. https://sites.google.com/a/flelearning.co.uk/fle/AICBMM ICISSS 2016 Abstract e-handbook.pdf
 • Chmelikova, G., & Sabolovic, M. (2012). The Economics of Beer Processing. In Prof. Ayman Amer Eissa (Ed.), Trends in Vital Food and Control Engineering. InTech. http://www.intechopen.com/books/trends-in-vital-food-and-control-engineering/the-economics-of-beer-processing