Oddělení pro vědu a výzkum

Vědecko-výzkumná činnost pracovníků Fakulty managementu je zaměřena především na rozvoj a aplikaci těch disciplín, které manažerskou činnost a zejména pak manažerské rozhodování podporují. Jedná se o studium různých formálních (matematických) metod a navrhování modelů, ale i o vytváření strategií pro podporu rozhodování na nejrůznějších úrovních řídícího procesu. Z oblasti informačních věd a umělé inteligence se výzkum zaměřuje na řešení aktuálních problémů vznikajících v souvislosti s masovým využíváním výpočetních technologií. Zde máme na mysli především řešení speciálních problémů souvisejících se získáváním znalostí z dat a posuzování relevance znalostí, jako je například výběr nejinformativnějších příznaků vhodných pro rozhodování. Z oblasti matematické statistiky se jedná o metody analýzy časových řad, zejména pak metody pro odhad bodu zlomu v časových cenzorovaných řadách. Z oblasti metod diskrétní matematiky jde například o rozvíjení problematiky pokrývání acyklických digrafů cestami různých typů. Ty se používají pro řešení reálných problémů z oblasti teorie systémů veřejné dopravy, kde se naše výzkumné aktivity koncentrují na řešení otázek týkajících se metodik financování, využívání heterogenního parku vozidel a interaktivního řízení. V oblasti socio-ekonomických disciplín je výzkum zaměřen na problematiku související s chováním ekonomických subjektů v podmínkách poskytování produktu prostřednictvím veřejné služby nebo na komerčním základě a ovládaných vybranou vlastnickou strukturou. V oblasti makroekonomie byl formulován původní obecný model systemické finanční krize a v jeho rámci bylo upozorněno na význam dluhového problému mezi příčinami finančních krizí. V oblasti daňového systému byla rozpracována vědecká analýza dopadů interakcí důchodového zdanění na podnikání a měření vyvolaných nákladů daňového systému.

Vědecké aktivity