Zdravotná politika a ekonómia so zameraním na dostupné, výkonné, spravodlivé a výsledkovo orientované zdravotníctvo

Institut managementu zdravotních služeb (IMZS) sa sústreďuje na hľadanie a skúmanie teoretických a empirických prepojení, ktoré vysvetľujú ako nástroje financovania, organizácie, regulácie, marketingu, inovatívnych technológií a managementu ovplyvňujú výkonnosť a výsledky v zdravotníctve (zdravotný stav, finančná ochrana, spokojnosť, kvalita, efektívnosť, dostupnosť). A to ako na úrovni jednotlivých subjektov v zdravotníctve, tak aj na úrovni zdravotného systému ako celku. A nielen v rámci ČR a SR, ale predovšetkým v porovnaní s CEE a s krajinami EÚ.

Členové skupiny

doc. Ing. Peter Pažitný, MSc., PhD.

doc. Ing. Peter Pažitný, MSc., PhD.

peter.pazitny@vse.cz

 

Ing. Daniela Kandilaki, PhD.

Ing. Daniela Kandilaki, PhD.

vplyv nástrojov zdravotnej politiky na finančnú ochranu domácností

Ing. Kristina Randlová

Ing. Kristina Randlová

vplyv inovatívnych technológií na výsledky pacientov a záťaž zamestnancov

Ing. Tomáš Groh

Ing. Tomáš Groh

vplyv debriefingu na kvalitu zdravotnej starostlivosti

Ing. Marek Řehoř

Ing. Marek Řehoř

vplyv financovania umelej inteligencie na jej dostupnosť v diagnostike

Ing. Karolína Marková

Ing. Karolína Marková

vplyv štruktúry financovania na vertikálnu spravodlivosť

Cíle v tvůrčí činnosti

Publikácia/článok Hlavný autor, spoluautori
Monografia „Finanční ochrana v ČR“ Daniela, Peter
Článok v E+M Karolína, Peter
Článok v Health Policy (Q1) Peter
Článok v International Journal of Public Health (Q1) Peter, Daniela
Článok v Politickej Ekonomii Peter, Daniela
Monografia „Health in Transition: Slovakia“ Peter, Daniela

Vybrané předchozí výstupy tvůrčí činnosti

Aktuálne schválené a riešené projekty 2024

Projekt Hlavný riešiteľ Team
Projekt WHO „Finanční ochrana v ČR“ Daniela Daniela, Peter
Projekt Danube Region „DIGI4care: Digital Medical technologies reshaping the DR Healthcare systems throughout the patient journeys from prevention to rehabilitation“ Peter Peter, Daniela, Kristina, Marek (+ projektová podpora Lenka a Michal)
IGS 60/2024 „Spravedlnost ve financování zdravotní péče“ Karolína Karolína, Peter
IGS 56/2024 „EcoAI: Evaluation of the Economic Efficiency of Artificial Intelligence in Clinical Practice“ Marek Marek, Peter
IGS 40/2024 „A new method of measuring the quality of debriefing as a management tool in healthcare“ Tomáš Tomáš, Peter

Podané a rozpracované projekty 2024

Projekt Hlavný riešiteľ Team
OP JAK Mezisektor Peter Peter, Daniela, Karolína (+ Vláďa, Lenka, Jitka, Lucka, Klára + projektová podpora Lenka)
SZU (prof. Babeľa) „Kalkulácia fiškálnych dopadov mnohopočetného myelómu“ Peter / Kristina Projekt je ešte v začiatočnom procese prípravy

Publikace

  • LÖFFLER, Ĺubica, PAŽITNÝ, Peter, KANDILAKI, Daniela. Zdravotníctvo v EÚ: porovnanie a príklady z vybraných oblastí [online]. vypracování sborníku studií financovala ECR a sborník byl vypracovaný pro Eugena Jurzycu, poslance Evropského parlamentu, 1. vydání. [Výzkumná zpráva]. Bratislava : Pažitný & Kandilaki, s.r.o, 2023. 68 s. eISBN 978-80-974794-2-8. Dostupné z: https://eugenjurzyca.sk/wp-content/uploads/2023/01/Studies_Healthcare_final_ECR_Pazitny_Kandilaki.pdf?fbclid=IwAR2joFii_uSUsKGyLVDixI8sxZgIoXQJYYlP0yzvqmK_18qrrDkog53L5v8.
  • PAŽITNÝ, Peter, KANDILAKI, Daniela, RANDLOVÁ, Kristina. Incentives for Providers of Cataract Surgery depending on the Payment Mechanisms in the Czech Republic and Slovakia. In: ŠTEFKO, Róbert, FEDORKO, Richard, BENKOVÁ, Eva (ed.). Economics, Management & Business 2023:Contemporary Issues, Insights and New Challenges [online]. Nový Smokovec, 28.09.2023 – 29.09.2023. Prešov : Presov University Press, 2023, s. 670–681. ISBN 978-80-555-3215-8. Dostupné z: https://managerconf.com/EMB-Conference-2023.pdf.
  • WIęCKOWSKA, Barbara, BYSZEK, Katarzyna, REKAS, Marek, YUROCHKO, Tetiana, SCHEVCHENKO, Maryna, SKRYPNIKOVA, Olena, PAŽITNÝ, Peter, KANDILAKI, Daniela, RANDLOVÁ, Kristina, RAJDLOVÁ, Zuzana, LÁSZLÓ DÓZSA, Csaba, TÓTH, Melanie Éva. Summary Report on Good Practices in Financing Healthcare Services in Ophthalmology [online]. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2023. 73 s. Dostupné z: https://rac.fm.vse.cz/seznam-projektu/access-to-healthcare-services-in-the-context-of-financing-mechanisms-the-case-of-ophthalmology/. registrační číslo projektu: 0168/VŠ/2022, zahájení: 2021/11/01, ukončení: 2023/04/30.
  • LÖFFLER, Ĺubica, PAŽITNÝ, Peter, KANDILAKI, Daniela. Komerčné pripoistenie [online]. 1. vyd. Bratislava : Pažitný & Kandilaki, s.r.o, 2023. 51 s. eISBN 978-80-974794-1-1. Dostupné z: https://healthcareconsulting.sk/sites/default/files/2023_8_19_komercne_pripoistenie.pdf.
  • PAŽITNÝ, Peter, KANDILAKI, Daniela, LÖFFLER, Ĺubica, ZAJAC, Rudolf. Efektívnosť slovenského zdravotníctva meraná metódou DEA (roky 2000-2020) [online]. 1. vyd. Bratislava : Pažitný & Kandilaki, s.r.o, 2023. 65 s. eISBN 978-80-974794-0-4. Dostupné z: https://healthcareconsulting.sk/sites/default/files/efektivnost_slovenskeho_zdravotnictva_2023.pdf.
  • RAJDLOVÁ, Zuzana, RANDLOVÁ, Kristina, PAŽITNÝ, Peter, KANDILAKI, Daniela. Calculation of Costs of Mental Bulimia: Vomited Money. In: MAČÍ, Jan, MAREŠOVÁ, Petra, FIRLEJ, Krzysztof, SOUKAL, Ivan (ed.). Hradec Economic Days (HED 2023) [online]. Hradec Králové, 13.04.2023 – 14.04.2023. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2023, s. 548–553. 13. ISBN 978-80-7435-901-9. eISSN 2464-6067. DOI: 10.36689/uhk/hed/2023-01-000. Dostupné také z: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1084/proceedings_2023_1.pdf.
  • RANDLOVÁ, Kristina, RAJDLOVÁ, Zuzana, PAŽITNÝ, Peter, KANDILAKI, Daniela. The Use of Technology in Long-term Inpatient Care for People with Alzheimer’s Disease. In: MAČÍ, Jan, MAREŠOVÁ, Petra, FIRLEJ, Krzysztof, SOUKAL, Ivan (ed.). Hradec Economic Days (HED 2023) [online]. Hradec Králové, 13.04.2023 – 14.04.2023. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2023, s. 554–564. vol. 13(1). ISBN 978-80-7435-901-9. eISSN 2464-6067. DOI: 10.36689/uhk/hed/2023-01-000. Dostupné také z: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1084/proceedings_2023_1.pdf.