Univerzita třetího věku

Nabídka studia na U3V je založena na myšlence umožnit účast na celoživotním vzdělávání co nejširšímu okruhu dospělých zájemců v důchodovém věku. Jejím posláním je vedle rozvoje vzdělanosti plnit i funkci společenskou, tj. pomáhat v rozvoji kontaktů mezi lidmi a výměně názorů a zkušeností.

Komu je U3V na Fakultě managementu VŠE určena?

 • seniorům ve starobním důchodu
 • zájemcům v invalidním důchodu (jen pro doplnění počtu účastníků v kurzech)

Semestrální výuka

Semestrální výuka na fakultě probíhá formou přednášek a seminářů. Přednášky pro Vás připravují akademičtí pracovníci fakulty ve spolupráci s externisty.

Pro zimní semestr 2022/2023 připravujeme:

Přednáškový předmět

 • UJH118 Jak přežít ve světě informací. Management informací v současném prostředí.

Jazykové předměty

 • UJH041 Angličtina pro život – mírně pokročilí
 • UJH043 Angličtina pro život – pokročilí
 • UJH038 Angličtina pro život – začátečníci
 • UJH046 Němčina pro život – začátečníci
 • UJH048 Němčina pro život – pokročilí

Tělovýchovný předmět

 • UJH 075 Rekondiční cvičení pro seniory

Od zimního semestru akademického roku 2022/23 dochází ke změně v přihlašování na výuku U3V. Všichni zájemci se přihlašují nově přes Integrovaný informační studijní systém Vysoké školy ekonomické, tzv. InSIS.

Jste-li na fakultě úplně poprvé, přihlásíte se pomocí elektronické přihlášky.

Absolvovali-li jste již někdy výuku U3V na naší fakultě, budete se přihlašovat tzv. registrace.


Útržky z minulého semestru 🙂

Slavnostní ukončení akademického roku 2021/2022

Exkurze Kittenbergerovy zážitkové zahrady – 7.5.2022

Exkurze byla primárně určena účastníkům kurzů anglického a německého jazyka U3V na FM, pro doplnění byla nabídnuta i dalším zájemcům z řad účastníků U3V.

Studijní zájezd do rakouských zážitkových zahrad v Langenlois byl zaměřen na procvičení komunikace v AJ/NJ v reálných situacích. Průvodní slovo, které místní manažerka zahrad měla, překládali přímo účastníci jazykových kurzů. Zahrady jsou velmi rozsáhlé, doporučená doba „prohlídky“ byla 4 hodiny, ale jak se účastníci exkurze shodli, času by bylo možné strávit mnohem déle.

Exkurze do Českých Budějovic po stopách Hardtmuthů a Lannů – 9.5.2022

Na závěr přednáškového cyklu Po stopách osobností managementu v regionu naši senioři spolu s lektory navštívili České Budějovice. Zde se díky odborným průvodcům seznámili s místy, kde žili a působili známí členové rodiny Hardtmuthů a Lannů. Prohlédli si vilu rodiny Hardtmuthů, navštívili Lannovu loděnici, sklad i rodný domek Vojtěcha Lanny. I oběd se nesl v duchu tématu exkurze. Účastníci jej strávili v historickém objektu U Zelené ratolesti, která svého času sloužila jako zájezdní hostinec a nákladové nádraží koněspřežky a byla též v majetku rodiny Lannů. Velmi zajímavou byla i komentovaná prohlídka centra města (Sady, pomník V. Lanny, Solnice) a návštěva Muzea koněspřežky. Účastníci exkurzi zakončili vyhlídkovou plavbou lodí po Malši, opět doprovázenou komentářem.


Poplatky za předměty U3V

Dle PR 1/2022

Oblast výuky předmětu Výše úplaty
 • informatický předmět v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně jeden semestr
600 Kč
 • společensko-vědní předmět v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně jeden semestr
500 Kč
 • jazykový předmět v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně jeden semestr ve skupině 14 studentů a více
800 Kč
 • jazykový předmět v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně jeden semestr ve skupině pod 14 studentů
1400 Kč
 • tělovýchovný předmět v rozsahu 60 minut týdně jeden semestr
600 Kč
 • intenzivní jednodenní předmět v rozsahu 4 vyučovacích hodin
200 Kč