Univerzita třetího věku

Nabídka studia na U3V je založena na myšlence umožnit účast na celoživotním vzdělávání co nejširšímu okruhu dospělých zájemců v seniorském věku. Jejím posláním je vedle rozvoje vzdělanosti plnit i funkci společenskou, tj. pomáhat v rozvoji kontaktů mezi lidmi a výměně názorů a zkušeností.

Komu je U3V na Fakultě managementu VŠE určena?

  • seniorům ve starobním důchodu
  • zájemcům v invalidním důchodu (jen pro doplnění počtu účastníků v kurzech)

Semestrální výuka

Semestrální výuka na fakultě probíhá formou přednášek a seminářů. Přednášky pro vás připravují akademičtí pracovníci fakulty ve spolupráci s externisty.

Jazykové předměty

  • Angličtina pro život – mírně pokročilí (UJH042)
  • Angličtina pro život – velmi mírně pokročilí (UJH122)
  • Němčina pro život – pokročilí (UJH049)

Tělovýchovný předmět

  • Rekondiční cvičení pro seniory (UJH075)

Přednáškové cykly v letním semestru 2023/2024

  • Prevence jako první krok k bezpečnému životu. Integrovaný záchranný systém. (UJH125)

Půlsemestrální předměty

  • Kurz čtení kurentu I (UJH119) – pro začátečníky (začínáme 27. února 2024 při dostatečném počtu zájemců)
  • Čtení kurentu II (UJH124) – navazuje na UJH119 (začínáme 27. února 2024 při dostatečném počtu zájemců)

Zájemci o výuku v rámci U3V se mohou přihlašovat prostřednictvím informačního systém Vysoké školy ekonomické v Praze, tzv. InSISu.

Jste-li na fakultě úplně poprvé, přihlásíte se pomocí elektronické přihlášky.

Absolvovali-li jste již někdy výuku U3V na naší fakultě, budete se přihlašovat prostřednictvím tzv. registrace.

Máte jakýkoli dotaz k U3V? Kontaktujte nás! zde