Univerzita třetího věku

Nabídka studia na U3V je založena na myšlence umožnit účast na celoživotním vzdělávání co nejširšímu okruhu dospělých zájemců v důchodovém věku. Jejím posláním je vedle rozvoje vzdělanosti plnit i funkci společenskou, tj. pomáhat v rozvoji kontaktů mezi lidmi a výměně názorů a zkušeností.

Komu je U3V na Fakultě managementu VŠE určena?

  • seniorům ve starobním důchodu
  • zájemcům v invalidním důchodu (jen pro doplnění počtu účastníků v kurzech)

Semestrální výuka

Semestrální výuka na fakultě probíhá formou přednášek a seminářů. Přednášky pro Vás připravují akademičtí pracovníci fakulty ve spolupráci s externisty.

V letním semestru 2021/2022 jsme pro vás připravili:

Závěr letního semestru a celého akademického roku 2021/2022 se nesl ve znamení exkurzí.

Exkurze Kittenbergerovy zážitkové zahrady – 7.5.2022

Exkurze byla primárně určena účastníkům kurzů anglického a německého jazyka U3V na FM, pro doplnění byla nabídnuta i dalším zájemcům z řad účastníků U3V.

Studijní zájezd do rakouských zážitkových zahrad v Langenlois byl zaměřen na procvičení komunikace v AJ/NJ v reálných situacích. Průvodní slovo, které místní manažerka zahrad měla, překládali přímo účastníci jazykových kurzů. Zahrady jsou velmi rozsáhlé, doporučená doba „prohlídky“ byla 4 hodiny, ale jak se účastníci exkurze shodli, času by bylo možné strávit mnohem déle.

Exkurze do Českých Budějovic po stopách Hardtmuthů a Lannů – 9.5.2022

Na závěr přednáškového cyklu Po stopách osobností managementu v regionu naši senioři spolu s lektory navštívili České Budějovice. Zde se díky odborným průvodcům seznámili s místy, kde žili a působili známí členové rodiny Hardtmuthů a Lannů. Prohlédli si vilu rodiny Hardtmuthů, navštívili Lannovu loděnici, sklad i rodný domek Vojtěcha Lanny. I oběd se nesl v duchu tématu exkurze. Účastníci jej strávili v historickém objektu U Zelené ratolesti, která svého času sloužila jako zájezdní hostinec a nákladové nádraží koněspřežky a byla též v majetku rodiny Lannů. Velmi zajímavou byla i komentovaná prohlídka centra města (Sady, pomník V. Lanny, Solnice) a návštěva Muzea koněspřežky. Účastníci exkurzi zakončili vyhlídkovou plavbou lodí po Malši, opět doprovázenou komentářem.

Poplatky za předměty U3V

Dle PR 2/2021

Oblast výuky předmětu Cena za semestr
informatika 600 Kč
Společenské vědy 500 Kč
Jazyky 800 Kč
Zdravotní a tělovýchovné 400 Kč (jen na FM VŠE; na ostatních fakultách VŠE 600 Kč/semestr)