Stipendia

O ubytovací stipendium žádá každý student individuálně a sám.

 • Žádost se podává pouze elektronicky
 • Žádost podává student pouze jednou

 Žádost o stipendium je nutné podat do konce října příslušného kalendářního roku prostřednictvím InSIS následujícími kroky:

Podmínky nároku

Detaily podmínek nároku na ubytovací stipendium, stejně jako nárok na další druhy stipendií, naleznete ve Stipendijním řádu Vysoké školy ekonomické v Praze.

Výplata stipendia

 • za období říjen – prosinec: výplata probíhá do konce kalendářního roku
 • za období leden – březen: výplata probíhá do konce měsíce dubna
 • za období duben – červen: výplata probíhá do konce měsíce července

Změna čísla účtu

Číslo účtu si mění každý student sám ve studijním informačním systému InSIS následujícími kroky:

 • Portál studenta
 • Financování studia a stipendia
 • Bankovní spojení

Studenti, kteří si chtějí zažádat o sociální stipendium, si musí nejprve vytisknout žádost z InSISu:

 • Portál studenta
 • Moje studium
 • Podpora zvoleného studia
 • Tisk dokumentů
 • Tisk žádosti o sociální stipendium

Dále si opatří potvrzení „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ s přiznaným nárokem přídavku na dítě platné pro období od října letošního roku. Toto potvrzení vydává příslušný úřad práce, odbor státní sociální podpory. Sociální stipendium může být přiznáno pouze v případě, že příjmy rodiny v období červenec – září 2023 nepřesáhly 1,5násobek životního minima rodiny.

Na základě novely zákona o vysokých školách z roku 2019 je pro přiznání sociálního stipendia v aktuálním akademickém roce, tj.  od října 2023, rozhodný příjem rodiny za třetí kalendářní čtvrtletí téhož roku.

Žádost společně se Sdělením pro účely přiznání stipendia je nutno podat v úředních hodinách na studijní oddělení fakulty managementu, a to nejpozději do 25. října 2023.

Výplata stipendia probíhá v termínech

 • období říjen – prosinec: výplata v prosinci
 • období leden – březen: výplata v dubnu
 • období duben – červenec: výplata v červenci
 • stipendium za měsíce srpen – září se nevyplácí