Stipendia

O ubytovací stipendium žádá každý student individuálně a sám.

 • Žádost se podává pouze elektronicky
 • Žádost podává student pouze jednou

 Žádost o stipendium je nutné podat do konce října příslušného kalendářního roku prostřednictvím InSIS následujícími kroky:

 • sekce Moje studium
 • Portál studenta
 • Financování studia a stipendia

Podmínky nároku

Detaily podmínek nároku na ubytovací stipendium, stejně jako nárok na další druhy stipendií, naleznete ve Stipendijním řádu Vysoké školy ekonomické v Praze.

Výplata stipendia

 • za období říjen – prosinec: výplata probíhá do konce kalendářního roku
 • za období leden – březen: výplata probíhá do konce měsíce dubna
 • za období duben – červen: výplata probíhá do konce měsíce července

Změna čísla účtu

Číslo účtu si mění každý student sám ve studijním informačním systému InSIS následujícími kroky:

 • Portál studenta
 • Financování studia a stipendia
 • Bankovní spojení

Následující postup podání žádosti je platný pro akademický rok 2020 – 2021.

Studenti žádající o sociální stipendium si vytisknou žádost ze studijního informačního systému InSIS následujícími kroky:

 • Portál studenta
 • Moje studium
 • Podpora zvoleného studia
 • Tisk žádosti
 • Tisk žádosti o sociální stipendium

Žadatelé si dále opatří potvrzení Sdělení pro účely přiznání stipendia s přiznaným nárokem přídavku na dítě platné pro období od října letošního roku. Toto potvrzení vydává příslušný úřad práce, odbor státní sociální podpory. Sociální stipendium může být přiznáno pouze v případě, že příjmy rodiny v období červenec – září 2020 nepřesáhly 1,5 násobek životního minima rodiny. Na základě novely zákona o vysokých školách z roku 2019 je pro přiznání sociálního stipendia v aktuálním akademickém roce, tj.  od října 2020, rozhodný příjem rodiny za třetí kalendářní čtvrtletí téhož roku.

Žádost společně s originálem dokumentu Sdělení pro účely přiznání stipendia je nutno podat v úředních hodinách na studijní oddělení Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze do konce října 2021.

Výplata stipendia

 • za období říjen – prosinec: výplata probíhá v prosinci
 • za období leden – březen: výplata probíhá v dubnu
 • za období duben – červenec: výplata probíhá v červenci
 • stipendium za měsíce srpen – září se nevyplácí