Strategický management a komunální politika, faktory ovlivňující zájem obyvatel o jednotlivé lokality

Vliv kvality života a dalších faktorů (mikroekonomie) na chování obyvatel a tím na management veřejného sektoru. Nalezení faktorů ovlivňujících mobilitu obyvatel. Co to znamená pro rozhodování na úrovni obcí. V první fázi kvantitativní výzkum na sekundárních datech, dále možno pokračovat hledáním dalších vlivů kvalitativním výzkumem.

Členové skupiny

Ing. Libor Votava, Ph.D.

Ing. Libor Votava, Ph.D.

libor.votava@vse.cz

 

doc. RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.

doc. RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.

Ing. Jana Krbová, Ph.D.

Ing. Jana Krbová, Ph.D.

Ing. Martin Musil, Ph.D.

Ing. Martin Musil, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.

Cíle v tvůrčí činnosti

Vydat článek (2025), výstupy potenciálně využitelné pro garanci předmětů i pro výuku týkajících se managementu veřejné sféry a ekonomie.

Vybrané předchozí výstupy tvůrčí činnosti

  • VOTAVA, Libor, KOMÁRKOVÁ, Lenka, DVOŘÁK, Jiří. Determinanty poptávky a nabídky na trhu s byty a jejich význam pro vysvětlení regionálních rozdílů. Politická ekonomie [online]. 2021, roč. 69, č. 1, s. 26–47. eISSN 2336-8225. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1309.