Mobilita doktorandů

Zahraniční studijní či vědecko-výzkumný pobyt je nenahraditelnou zkušeností pro každého vědeckého či akademického pracovníka. Přemýšlíte nad tím, že byste podobný výjezd absolvovali? O tom, jaké máte možnosti, jak lze zahraniční výjezd financovat či kam můžete vycestovat se dozvíte právě v této sekci.


Chci vycestovat na…


Proč vycestovat?

Jedním z důvodů, proč vycestovat, je povinnost absolvovat část doktorského studia právě v zahraničí. Ta je zakotvena ve Standardu doktoranda (Opatření děkana Fakulty managementu č. 6/2017). Standard doktoranda stanovuje, že student doktorského studia na Fakultě managementu musí, bez ohledu na formu studia, absolvovat část studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce, nebo se účastnit mezinárodního tvůrčího projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí. Lze případně zvolit i jinou formu přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.


V případě dotazů kontaktujte proděkana pro strategii a rozvoj nebo proděkana pro vědu, výzkum a doktorské studium.