Technickoprovozní oddělení

Technicko-provozní oddělení má na starosti správu a údržbu budovy Fakulty managementu VŠE.

Personální obsazení

Jméno a funkce Místnost Telefon E-Mail
Ing. Jozef Košťál
vedoucí technicko-provozního oddělení
219 384 417 116 jozef.kostal@vse.cz
Koudelková Jana 16 384 417 226 jana.koudelkova@vse.cz
Pavlušová Pavla 16 384 417 226 pavla.pavlusova@vse.cz
Pfauser Jaroslav 16 384 417 226 jaroslav.pfauser@vse.cz
Schmiedová Martina 16 384 417 226 martina.schmiedova@vse.cz