Sociálně-ekonomická analýza a digitální inkluze

Pracovní skupina Sociálně-ekonomická analýza a digitální inkluze se zaměřuje na komplexní výzkum socioekonomických aspektů jednotlivců a domácností v rámci Evropské unie. Hlavním cílem je prozkoumat a analyzovat faktory vedoucí k chudobě, sociálnímu vyloučení a digitální deprivaci, a to s využitím rozsáhlých datových sad Eurostatu, jako jsou EU-SILC a CSIS. Skupina se také věnuje studiu vlivu vzdělávacích příležitostí, regionálních disparit a sociálních politik na životní podmínky a možnosti jednotlivců a domácností v různých částech EU. Interdisciplinární přístup kombinuje ekonomické, sociologické a informační technologie k poskytnutí hlubšího porozumění situaci i dynamice sociální inkluze a digitální integrace v současné společnosti.

Členové skupiny

doc. RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.

doc. RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.

jitka.bartosova@vse.cz

vedoucí skupiny, statistika, sociální situace a vyloučení, tvorba publikačních výstupů

doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.

doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.

statistické analýzy, tvorba publikačních výstupů

Ing. Vladimír Přibyl, Ph.D.

Ing. Vladimír Přibyl, Ph.D.

práce s daty, tvorba publikačních výstupů

doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.

aplikace výsledků v oblasti managementu

Cíle tvůrčí činnosti

  • Vypracovat komplexní analýzu faktorů ovlivňujících ekonomickou situaci, sociální vyloučení a chudobu jednotlivců a domácností v EU.
  • Zkoumat a hodnotit dopad digitálních technologií, inovací, ale i digitálního vyloučení na sociálně-ekonomický status jednotlivců a domácností, charakterizovat situaci, případně navrhnout možné strategie pro zlepšení situace.
  • Publikovat charakteristiky situace, výstupy analýz a možná doporučení.

Předchozí výstupy tvůrčí činnosti

  • BARTOŠOVÁ, Jitka, BÍNA, Vladislav, HEMBERA, David, HOLAN, Adam, JELÍNEK, Petr, NOVOTNÝ, Matěj, PŘIBYL, Vladimír, SZYLAR, Josef. Adaptivní alertovací business intelligence systém [online]. [Software]. Jindřichův Hradec: Ambica s.r.o, 2023. Dostupné z: https://www.ambica.cz/.
  • BARTOŠOVÁ, Jitka, BÍNA, Vladislav. Factors Affecting the Level of Housing Expenditures in V4 Countries. In: VOJÁČKOVÁ, Hana (ed.). 40th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2022 [online]. Jihlava, 07.09.2021 – 09.09.2021. Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2022, s. 8–13. eISBN 978-80-88064-62-6. Dostupné z: https://mme2022.vspj.cz/download/proceedings-2.pdf.
  • BÍNA, Vladislav, BARTOŠOVÁ, Jitka, PŘIBYL, Vladimír. Anomaly Detection in Time Series for Smart Agriculture. International Journal of Management, Knowledge and Learning [online]. 2022, roč. 11, s. 177–186. ISSN 2232-5697. DOI: 10.53615/2232-5697.11.177-186.
  • BARTOŠOVÁ, Jitka, BÍNA, Vladislav, PŘIBYL, Vladimír. Rozcestník moderních přístupů směřujících k automatizované detekci anomálií v časových řadách. Forum Statisticum Slovacum [online]. 2021, roč. XVII, č. 2, s. 1–11. ISSN 1336-7420. Dostupné z: http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2021/fss0221.pdf.
  • VOTAVA, Libor, KOMÁRKOVÁ, Lenka, DVOŘÁK, Jiří. Determinanty poptávky a nabídky na trhu s byty a jejich význam pro vysvětlení regionálních rozdílů. Politická ekonomie [online]. 2021, roč. 69, č. 1, s. 26–47. eISSN 2336-8225. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1309
  • BARTOŠOVÁ, Jitka, BÍNA, Vladislav. Determinants of an ability to make ends meet in the case of Czech households. In: SZARKOVÁ, Dagmar, RICHTÁRIKOVÁ, Daniela, PRÁŠILOVÁ, Monika (ed.). 19th Conference on Applied Mathematics: Aplimat 2020 proceedings [flash disk]. Bratislava, 04.02.2020 – 06.02.2020. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2020, s. 39–46. ISBN 978-80-227-4983-1.