Habilitační řízení

Fakultě managementu VŠE v Praze byla na základě usnesení Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství přijatého na zasedání č. 11/2019 konaném dne 21. listopadu 2019 udělena akreditace habilitačnímu řízení v oboru Management na dobu deseti let.

Relevantní vnitřní předpisy:


Zahájená habilitační řízení v oboru management (od 10. 12. 2019)

Zahájení Uchazeč Údaje o pracovním poměru Veřejné zasedání VRF Jmenování s platností od
7.11.2023 Mgr. Emil Velinov, Ph.D. odborný asistent Katedry marketingu a managementu, Škoda Auto Vysoká škola o.p.s.
17.04.2023 Ing. Martin Januška Ph.D. odborný asistent Katedry podnikové ekonomiky a managementu Ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni 10. 1. 2024 1. 3. 2024
17.04.2023 Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. odborný asistent Katedry managementu FM VŠE 10. 1. 2024 1. 3. 2024
1. 2. 2021 Ing. Pavla Marciánová, Ph.D. odborná asistentka Katedry podnikového hospodářství Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně 6. 4. 2022 1. 5. 2022
Ing. Martin Januška Ph.D. odborný asistent Katedry podnikové ekonomiky a managementu Ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni řízení zastaveno na žádost uchazeče 21. 12. 2021
13. 2. 2020 PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA odborný asistent katedry hotelnictví, VŠH v Praze řízení zastaveno na žádost uchazeče 16. 4.2021

Zahájená habilitační řízení v oboru management (do 31. 8. 2019)

Zahájení Uchazeč Údaje o pracovním poměru Veřejné zasedání VRF Jmenování s platností od
17. 10. 2018 Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D. odborný asistent katedry managementu FM VŠE 15. 5. 2019 1. 6. 2019
11. 7. 2018 Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D. odborná asistentka katedry aplikované ekonomie FF UP v Olomouci 15. 5. 2019 řízení bylo zastaveno
11. 4. 2018  Ing. Peter Pažitný, PhD., MSc. odborný asistent katedry managementu FM VŠE 31. 10. 2018 01. 12. 2018
5. 10. 2017  Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D. odborná asistentka katedry aplikované ekonomie FF UP v Olomouci řízení zastaveno na žádost uchazeče  22. 3. 2018
8. 4. 2016  PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA odborný asistent katedry hotelnictví, VŠH v Praze řízení zastaveno na žádost uchazeče 13. 5. 2016
21. 4. 2015 Ing. Josef Maroušek, Ph.D. odborný asistent katedry ekonomiky a managementu, VŠTE v Českých Budějovicích řízení zastaveno na žádost uchazeče 23. 7. 2015
10. 11. 2014 RNDr. Lenka Komárková, Ph.D. odborná asistentka katedry exaktních metod FM VŠE 27. 5. 2015 1. 7. 2015
5. 8. 2014 Ing. Vladislav Bína, Ph.D. odborný asistent katedry exaktních metod FM VŠE 19. 11. 2014 1. 12. 2014
7. 1. 2014 Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. odborný asistent katedry managementu FM VŠE 30. 4. 2014 1. 6. 2014
15. 4. 2013 RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D. odborná asistentka katedry exaktních metod FM VŠE 16. 10. 2013 1. 11. 2013
14. 4. 2010 RNDr. Jirina Vejnarová, CSc. zaměstnankyně Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR 24. 11. 2010 1. 3. 2011

Zahájená jmenovací řízení v oboru management (do 31. 8. 2019)

Zahájení Uchazeč Údaje o pracovním poměru Veřejné zasedání VRF Jmenování s platností od
11. 10. 2018 doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. docentka katedry managementu, vedoucí katedry, FIM UHK 10. 4. 2019 (14. 5. 2019) 18. 12. 2019