Habilitační řízení

Fakultě managementu VŠE v Praze byla na základě usnesení Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství přijatého na zasedání č. 11/2019 konaném dne 21. listopadu 2019 udělena akreditace habilitačnímu řízení v oboru Management na dobu deseti let.

Relevantní vnitřní předpisy:

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze (ze dne 18. 7. 2017)

Metodika hodnocení uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem (platí pro řízení zahájena od 1.9.2019)

Doplnění metodiky vyhodnocení části C. 3 Odborný přínos uplatňované pro habilitační řízení v rámci Fakulty managementu VŠE

Metodika upravující střet zájmů při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze

Poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze

Metodické pokyny prorektora pro vědu a výzkum

Seznam náležitostí odevzdávaných na OVV

Zahájená habilitační řízení v oboru management (od 10. 12. 2019)

Zahájení Uchazeč Údaje o pracovním poměru Veřejné zasedání VRF Jmenování s platností od
13. 2. 2020 PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA odborný asistent katedry hotelnictví, VŠH v Praze 5. 5. 2021
1. 2. 2021 Ing. Pavla Marciánová, Ph.D. odborná asistentka Katedry podnikového hospodářství Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Ing. Martin Januška Ph.D. odborný asistent Katedry podnikové ekonomiky a managementu Ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

Zahájená habilitační řízení v oboru management (do 31. 8. 2019)

Zahájení Uchazeč Údaje o pracovním poměru Veřejné zasedání VRF Jmenování s platností od
17. 10. 2018 Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D. odborný asistent katedry managementu FM VŠE 15. 5. 2019 1. 6. 2019
11. 7. 2018 Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D. odborná asistentka katedry aplikované ekonomie FF UP v Olomouci 15. 5. 2019 řízení bylo zastaveno
11. 4. 2018  Ing. Peter Pažitný, PhD., MSc. odborný asistent katedry managementu FM VŠE 31. 10. 2018 01. 12. 2018
5. 10. 2017  Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D. odborná asistentka katedry aplikované ekonomie FF UP v Olomouci zastaveno na vlastní žádost 22. 3. 2018
8. 4. 2016  PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA odborný asistent katedry hotelnictví, VŠH v Praze zastaveno na vlastní žádost 13. 5. 2016
21. 4. 2015 Ing. Josef Maroušek, Ph.D. odborný asistent katedry ekonomiky a managementu, VŠTE v Českých Budějovicích zastaveno na vlastní žádost 23. 7. 2015
10. 11. 2014 RNDr. Lenka Komárková, Ph.D. odborná asistentka katedry exaktních metod FM VŠE 27. 5. 2015 1. 7. 2015
5. 8. 2014 Ing. Vladislav Bína, Ph.D. odborný asistent katedry exaktních metod FM VŠE 19. 11. 2014 1. 12. 2014
7. 1. 2014 Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. odborný asistent katedry managementu FM VŠE 30. 4. 2014 1. 6. 2014
15. 4. 2013 RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D. odborná asistentka katedry exaktních metod FM VŠE 16. 10. 2013 1. 11. 2013
14. 4. 2010 RNDr. Jirina Vejnarová, CSc. zaměstnankyně Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR 24. 11. 2010 1. 3. 2011

Zahájená jmenovací řízení v oboru management (do 31. 8. 2019)

Zahájení Uchazeč Údaje o pracovním poměru Veřejné zasedání VRF Jmenování s platností od
11. 10. 2018 doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. docentka katedry managementu, vedoucí katedry, FIM UHK 10. 4. 2019 (14. 5. 2019) 18. 12. 2019