Zahraniční výjezdy

Studenti VŠE mohou během studia vyjet do zahraničí a získat tak cenné zkušenosti. Fakulta managementu je plně integrována do všech programů studentských mobilit a své studenty při plánování a realizaci zahraničních výjezdů nadstandardně podporuje.

Jaké jsou možnosti zahraničních výjezdů?


Chcete se rychle zorientovat v základních možnostech zahraničních výjezdů? Vše jsme pro vás připravili v krátkém a přehledném letáku, který shrnuje to nejpodstatnější z této sekce. Pokud vás nabídka osloví, můžete prozkoumat do detailu jednotlivé formy zahraničních výjezdů zde na webu.


Výměnný studijní pobyt

 • široká partnerská síť univerzit na 4 kontinentech
 • nutnost absolvovat výběrové řízení
 • zajištěné financování pobytu ze zdrojů programu ERASMUS / VŠE
 • možnost získat příspěvek na pobyt ze zdrojů Fakulty managementu
 • podrobné informace

Odborná stáž

 • semestrální odborné stáže v organizacích z praxe
 • součást výuky předmětu 61PXE0 / 6BPRX1 nebo předmětu 62PXE0 / 6MPRX1
 • odborné stáže realizované v organizacích z praxe
 • možnost získat příspěvek na pobyt ze zdrojů programu ERASMUS
 • možnost získat příspěvek na pobyt ze zdrojů Fakulty managementu
 • podrobné informace

Krátkodobý studijní pobyt

 • partnerské univerzity Fakulty managementu nebo VŠE
 • kombinace studia a poznávání
 • možnost získat uznatelné kredity
 • možnost získat příspěvek na pobyt ze zdrojů Fakulty managementu
 • Podrobné informace

Individuální mobilita v režimu Freemover

 • individuální aktivita studenta – výběr školy mimo partnerskou síť VŠE
 • bez výběrového řízení – individuální domluva studenta s přijímací školou
 • možnost získat příspěvek na pobyt ze zdrojů Fakulty managementu
 • podrobné informace

Studenti VŠE mají také možnost vyjet do zahraničí i přes program CEEPUS, který pokrývá vysoké školy ve středoevropském a východoevropském regionu. Mohou také využít mezivládních stipendií, tj. vyjet na základě bilaterálních smluv, resp. kvót do smluvních zemí. Podrobnější informace je možné nalézt na stránkách Oddělení zahraničních styků.

Kdo a jak výjezdy podporuje a zajišťuje?

Mezinárodní mobilitu na úrovni VŠE zastřešuje Oddělení zahraničních styků. Na jeho webových stránkách najdete informace o všech formách mobility, nicméně hlavní úlohu plní především v oblasti výměnných studijních pobytů v rámci programu ERASMUS, které se řídí jednotnými pravidly. Tuto formu výjezdů podporuje administrativně, informačně a zprostředkovává rovněž financování ze zdrojů programu ERASMUS, příp. ze zdrojů VŠE.

Rozhodování o ostatních formách výjezdů, nastavení pravidel a financování je v kompetenci fakult VŠE. Na Fakultě managementu přináleží agenda zahraničních výjezdů proděkanovi pro rozvoj a vnější vztahy. Podílí se na ní i koordinátorka zahraničních výjezdů, která studentům poskytuje informační podporu a řeší s nimi administrativní náležitosti výjezdů.

V omezené míře zde participuje i proděkan pro pedagogickou činnost, který rozhoduje o uznatelnosti zapsaných předmětů v případě studijních výjezdů a rovněž podepisuje tzv. Learning Agreement. V případě odborné stáže student řeší organizační záležitosti včetně sepsání smluv s garantem / vyučujícím předmětů 61PXE0 / 6BPRX1 a 62PXE0 / 6MPRX1.

Kde získat informace?

Hlavním informačním zdrojem jsou stránky Oddělení zahraničních styků VŠE (OZS). Všechny podstatné informace jsou uvedeny i na těchto webových stránkách včetně pravidel financování výjezdů platných pro Fakultu managementu. Informace přímo od studentů, kteří již zahraniční výjezd absolvovali, je možné najít na těchto stránkách nebo na facebookové skupině Zahraniční výjezdy FM VŠE. Fakulta také každoročně pořádá akci International Days, v rámci které studenti prezentují své zkušenosti ze zahraničních výjezdů.

Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D.

Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D.

Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy

E-mail: martin.lusticky@vse.cz

Telefon: +420 384 417 220

Ing. Daria Gunina

Ing. Daria Gunina

International Mobility Coordinator

E-mail: daria.gunina@fm.vse.cz

Telephone: +420 384 417 261

Jak fakultu v zahraničí propagovat?

Fakulta managementu své studenty ráda při výjezdech do zahraničí podporuje, na oplátku je žádá o co nejlepší propagaci a prezentaci. K tomu je obvykle možné využít specifické akce pro zahraniční studenty, které zahraniční školy pořádají, různé společenské akce, ale i neformální setkání s ostatními studenty, příp. akademickými pracovníky.

Každý vyjíždějící student může požádat o propagační materiály a předměty FM, které mu předá PR manažer fakulty. Může také využít těchto elektronických informačních materiálů: