Hlášení výsledků vědeckovýzkumných a publikačních činností

Postup pro hlášení výsledků vědeckovýzkumných a publikačních činností je následující

  • Akademický pracovník nebo doktorand (obvykle první autor publikace) vyplní příslušný formulář k typu výsledku a zašle jej v elektronické podobě na hana.piklova@vse.cz.
  • Společně s vyplněným formulářem musí být doložen ke kontrole i originální výtisk publikace (kniha, časopis, sborník, CD, DVD apod.), který bude autorovi po kontrole vrácen. Výjimku tvoří knihy, periodika nebo publikace, které vychází on-line nebo je jejich plný text dostupný na internetu (pod odkazem, který je uveden ve formuláři s kompletními informacemi o publikaci).
  • Vyplňujte prosím u publikací pečlivě všechna dostupná data, jelikož bez některých údajů není možné záznamy do databáze ALEPH vložit.