Komplexní problémy rozvoje cestovního ruchu a turistických destinací

Výzkumná skupina se orientuje na problematiku rozvoje cestovního ruchu a také rozvoje turistických destinací. Primárně zkoumá komplexní, systemické problémy, které působí na cestovní ruch a ovlivňují dlouhodobý rozvoj destinací. K tomu využívá poznatky z různých oblastí manažerské činnosti, jako je plánování, stakeholder management, marketing nebo procesní / projektový management, které kombinuje s dalšími přístupy, především se systémovou dynamikou a systémovým myšlením. Výzkumná skupina se rovněž soustředí na konkrétní problémy manažerské praxe formou smluvního výzkumu, poradenství, tvorby metodik či koncepčních dokumentů.

Členové skupiny

doc. Ing. Petr Štumpf, Ph.D.

doc. Ing. Petr Štumpf, Ph.D.

petr.stumpf@vse.cz

vedoucí skupiny, destinační management a marketing

Ing. Martin Musil, Ph.D.

Ing. Martin Musil, Ph.D.

destinační management a marketing

Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D.

Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D.

plánování rozvoje cestovního ruchu, konkurenceschopnost destinací

Ing. Tereza Kubalová

Ing. Tereza Kubalová

spokojenost návštěvníků destinací

Cíle v tvůrčí činnosti

 • publikovat 2 články (Jimp nebo Jsc) + 2 články Jrec nebo příspěvky na konferencích zaměřené na výzkumné téma skupiny
 • řešit projekt smluvního výzkumu zaměřený na koncepční podporu rozvoje turistické destinace
 • ve spolupráci s dalšími partnery (univerzitami v ČR, příp. v zahraničí) podání/řešení externího výzkumného projektu (TAČR, GAČR…)

Předchozí výstupy tvůrčí činnosti

 • podán standardní projekt do výzvy GAČR 2024 (hlavní řešitel: ZČU, spoluřešitelé: VŠE, MENDELU). Název projektu: Tourism Destinations: Systemic Problems and Solutions
  (TourDeSys)
 • zpracování metodiky hodnocení dopadů/významu filmového turismu ve vazbě na destinace. Rok řešení: 2022. Zadavatel: Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism (smluvní
  výzkum)
 • Kubalová, Tereza; Štumpf, Petr. (2023) Destination Quality and its Influence on Visitor Satisfaction in Nature-Based Destination: A Case Study of Lipno Region, Czechia. In:
  HLAVÁČOVÁ, Barbora (ed.). Opportunities and Threats to Current (příspěvek ve sborníku)
 • Štumpf, P., Luštický, M., Vojtko, V., & Jere Jakulin, T. (2022). Systems approach to residents’ irritation in urban tourism destinations. European Journal of Tourism Research, 31.
  https://doi.org/10.54055/ejtr.v31i.2143 (Jsc)
 • Luštický, M., & Štumpf, P. (2021). Leverage Points of Tourism Destination Competitiveness Dynamics. Tourism Management Perspectives, 38, 100792. (Jimp)
 • Luštický, M., Dvořák, J., & Štumpf, P. (2020). The cultural content analysis of the international tourism destination websites. Trendy v Podnikání, 10(2), 4–14. https://doi.org/10.24132/jbt.2020.10.2.4_14. (Jrec)