Chci být Ph.D.

Doktorské studium je nejvyšším stupněm akademického vzdělání, který lze studovat. To s sebou přináší řadu příležitostí pro osobní rozvoj, rozšiřování research-driven přístupů ke zkoumání vybraných oblastí a v neposlední řadě také aktivní zapojení do života vysoké školy. Tradiční vztah pedagog-student se zde mění, studenti doktorského studia se stávají profesními partnery svých školitelů a zároveň dostávají prostor pro využití svých znalostí a dovedností i v rámci výuky.


Doktorské studium není pro každého…nebo je?

Co tě přivedlo na tuto stránku? Je to touha posunout se, rozšířit si vzdělání, proniknout do tajů research-driven přístupů, nebo čistě jenom přemýšlíš nad tím, kam směřovat svůj život? Už jen to, že jsi tady, znamená, že tě doktorské studium zajímá jako možná volba. Je opravdu tak náročné, jak se o něm povídá? Co všechno ti tento stupeň studia může vůbec dát? A proč by tě mělo zajímat?

Ano, doktorské studium je náročné. Je však náročné jinak, než si možná myslíš. Náročnost nespočívá ve studiu předmětů, jako tomu bylo v bakalářském nebo navazujícím magisterském stupni studia. To podstatné, co tě na doktorském studiu čeká, je totiž změna myšlení a přístupu k řešení problémů. Většinu času během doktorského studia budeš věnovat především rozvoji vlastního tvůrčího myšlení a komplexního uvažování, které ti pomohou odhalovat znalostí v konkrétních oblastech, které si budeš volit už před samotným začátkem studia.

Ještě před samotným začátkem studia tě čeká volba oblasti, které se budeš chtít v rámci doktorského studia věnovat. To je fáze, kterou doporučujeme promyslet do posledního detailu, aby se ti pak nestalo, že budeš muset v průběhu studia své zaměření měnit, protože ti to původní nevyhovovalo. Takto zvolené oblasti se pak ve spolupráci se svým školitelem věnuješ do hloubky, provádíš výzkum, aplikuješ všechny research-driven přístupy k řešení problémů v této oblasti a celkově se snažíš dosáhnout co nejlepších vědecko-výzkumných výsledků s cílem obohatit nejen svět vědy, ale ideálně být přínosem pro všechny. Celý tento proces ti pomůže se změnou a nastavením mind-setu, který využiješ nejen na akademické či výzkumné půdě, ale také v praxi. Budeš umět věci zkoumat v souvislostech a používat výzkumné metody k jejich řešení i v reálném světě, doktorát se ti tedy bude hodit, i když nemáš v plánu setrvávat na vysoké škole a budeš se chtít věnovat světu byznysu, obzvláště vrcholové pozice národních či nadnárodních korporátů po Ph.D. titulu skutečně volají.

Podmínky přijímacího řízení   Podej přihlášku


Jakým způsobem tě při Ph.D. studiu podpoříme?

Už víš, že získat doktorát není úplně jednoduché, ale že to zvládne každý, kdo touží po skutečné změně. Proto se snažíme vytvořit nejen inspirativní prostředí, ale především poskytnout ti dostatečné zázemí pro růst a podporu pro tvůj výzkum. Všechny oblasti, které jsou s doktorským studiem spojeny, se snažíme nadstandardně podporovat, a to nejen administrativně, metodicky či procesně, ale také finančně. Budeš tak moci čerpat například stipendium na základě transparentních pravidel podle osobního výkonnostního hodnocení nebo získat další prostředky pro svůj výzkum v rámci Interní Grantové Soutěže, prezentovat výstupy tvého vlastního výzkumu na pravidelných seminářích PHfriDays či na každoroční konferenci doktorandů FMSCICOM. V prezenčním studiu navíc získáš vlastní pracovní prostor v nejmodernější části budovy fakulty a využívat budeš moci i další vybavení, ať už se bude jednat o profesionální programové vybavení (například plnohodnotnou verzi SPSS pro statistickou analýzu dat s nádstavbou AMOS pro modelování strukturálních rovnic) nebo o využití naší vlastní neuromarketingové laboratoře EtLab.

Povinnou součástí Ph.D. studia je zahraniční studijní pobyt. Díky němu získáš jedinečnou příležitost vycestovat do zahraničí, kde budeš moci navazovat nové kontakty, sledovat současné trendy ve výzkumu a získávat nové znalosti a dovednosti. A protože je tato součást studia povinná, dostaneš od nás samozřejmě také nadstandardní finanční podporu.

Prezenčně? Kombinovaně? Česky? Anglicky?

Doktorské studium na Fakultě managementu můžeš absolvovat v prezenční nebo kombinované formě studia. Prezenční forma počítá s intenzivnějším zapojením do života fakulty, bude tě tak čekat například výuka, vedení kvalifikačních prací a stane se z tebe do určité míry plnohodnotná součást fakulty. Kombinovaná forma je pak vhodná pro ty, kteří v současné době pracují a vyhledávají prostor pro osobní rozvoj a profesní růst právě prostřednictvím získání nových znalostí, dovedností a vědeckých přístupů, které pro ně budou v jejich profesi skutečným přínosem. Doktorský studijní program navíc můžeš navíc studovat v českém nebo anglickém jazyce, díky čemuž budeš moci růst i po stránce jazykových dovedností.


Jaké předměty a studijní povinnosti tě čekají?

Povinné předměty organizačně zajišťuje Fakulta managementu.

Povinně volitelné předměty organizačně zajišťuje Fakulta managementu, doktorandi si na základě doporučení školitele a dle zaměření své práce volí jeden z uvedených dvou předmětů.

Volitelné předměty organizačně zajišťuje Fakulta managementu nebo Vysoká škola ekonomická v Praze. Po dohodě se školitelem si doktorandi volí maximálně 3 další předměty potřebné pro zpracování jejich disertační práce.

  • Zahraniční studijní pobyt
  • Další volně volitelné předměty (maximálně dva) lze vybírat z nabídky volně volitelných předmětů akreditovaných pro doktorské studium na ostatních fakultách VŠE

Doktorandi fakulty plní další povinnosti v souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy ekonomické a s Individuálním studijním plánem zahrnujícím Standard doktoranda.

Máš jakýkoliv dotaz?   Podmínky přijímacího řízení   Podej přihlášku


Jak projít přijímacím řízením?

Projít procesem přijímacího řízení od podání přihlášky až po přijetí ke studiu vyžaduje trochu jiný přístup než u bakalářského či navazujícího magisterského studia, stejně jako celé Ph.D. studium. Důležité samozřejmě bude projít si detailně podmínky přijímacího řízení pro letošní rok,  abychom ti to však trochu usnadnili, shrnuli jsme ti je do 6 jednoduchých bodů.

  1. Promysli si zaměření svého výzkumu, kterému se chceš během Ph.D. studia věnovat.

  2. Vyber si školitele a konzultuj s ním své zaměření.

  3. Po diskusi s budoucím školitelem zpracuj research proposal.

  4. Podej přihlášku ke studiu a uhraď administrativní poplatek spojený s přijímacím řízením.

  5. Společně s přihláškou zašli další požadované dokumenty, návrh školitele a připoj také research proposal.

  6. Absolvuj přijímací pohovor (v angličtině) formou diskuse nad tvým výzkumným záměrem.