Publikační standard akademického/vědeckého pracovníka Fakulty managementu VŠE v Praze

Toto opatření děkana (2/2019) rozvíjí cíle formulované Strategickým plánem rozvoje Fakulty managementu pro roky 2016–2020 v oblasti vědecko-výzkumné činnosti (prioritní oblast 2). Zaměřuje se zejména na oblast definovanou cílem 3 (zvýšit kvalitu výsledků vědecko-výzkumné činnosti s vazbou na nabízený obor). Publikační standard vymezuje minimální požadavky na publikační činnost akademických/vědeckých pracovníků Fakulty managementu.