Katedra společenských věd

Katedra společenských věd zajišťuje v prezenční a kombinované formě výuku na bakalářském a magisterském stupni studia. Jde o výuku společenskovědního základu a kontextu oboru management se zaměřením na ekonomii, právo, psychologii, sociologii, environmentální management spolu se zabezpečením výuky cizích jazyků (anglický, německý, francouzský, italský, ruský, španělský) a tělesné výchovy ve spolupráci s Universitním sportovním klubem. Na katedře jsou vedeny a obhajovány studentské bakalářské, diplomové a disertační práce v širokém spektru témat.
Pro studenty a zaměstnance pracovníci katedry poskytují psychologické, ekonomické, právní a environmentální poradenství. Pracovníci katedry se zapojují jako přednášející či vyučující a to jak v rámci Univerzity třetího věku, tak také v rámci kurzů pro veřejnost.

Členové katedry řeší vědeckovýzkumné projekty a výsledky své vědecké práce prezentují na konferencích, v odborných časopisech či monografiích.

Při pedagogické a výzkumné činnosti členové katedry navazují spolupráci nejen s akademickou obcí, se středními školami, ale významně též s praxí (města a obce, ústřední orgány státní správy), kdy pro rozmanité organizace a instituce zpracovávají mezioborové studie, analýzy, potřebné dokumenty dle vzájemné dohody spolu s poskytováním konzultační činnosti.

Personální obsazení

JménoE-mailKancelářTelefon
Mgr. Vladimír Hanousek, LL.M.vladimir.hanousek@vse.cz219384 417 234
PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D.miloslava.hirsova@vse.cz214384 417 207
Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D.
Zástupce vedoucího katedry společenských věd
pavel.kral@vse.cz219A384 417 238
Ing. Věra Králová, Ph.D.vera.kralova@vse.cz215
Mgr. Irena Míková, Ph.D.irena.mikova@vse.cz406384 417 235
Bc. Monika Ouškovámonika.ouskova@vse.cz212384 417 272
Steven Riley, BAsteven.riley@vse.cz213384 417 252
Mgr. Daniela Strnkovádaniela.strnkova@vse.cz212384 417 230
RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc.oldrich.syrovatka@vse.cz218384 417 205
Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.michal.simunek@vse.cz216384 417 276
Mgr. Marie Valdovájana.polivkova@vse.cz212384 417 214
Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
Vedoucí katedry společenských věd
jiri.vopatek@vse.cz211384 417 279
Ing. Libor Votava, Ph.D.libor.votava@vse.cz210384 417 260