Katedra společenských věd

Katedra společenských věd zajišťuje v prezenční a kombinované formě výuku na bakalářském a magisterském stupni studia. Jde o výuku společenskovědního základu a kontextu oboru management se zaměřením na ekonomii, právo, psychologii, sociologii, environmentální management spolu se zabezpečením výuky cizích jazyků (anglický, německý, francouzský, italský, ruský, španělský) a tělesné výchovy ve spolupráci s Universitním sportovním klubem. Na katedře jsou vedeny a obhajovány studentské bakalářské, diplomové a disertační práce v širokém spektru témat.
Pro studenty a zaměstnance pracovníci katedry poskytují psychologické, ekonomické, právní a environmentální poradenství. Pracovníci katedry se zapojují jako přednášející či vyučující a to jak v rámci Univerzity třetího věku, tak také v rámci kurzů pro veřejnost.

Členové katedry řeší vědeckovýzkumné projekty a výsledky své vědecké práce prezentují na konferencích, v odborných časopisech či monografiích.

Při pedagogické a výzkumné činnosti členové katedry navazují spolupráci nejen s akademickou obcí, se středními školami, ale významně též s praxí (města a obce, ústřední orgány státní správy), kdy pro rozmanité organizace a instituce zpracovávají mezioborové studie, analýzy, potřebné dokumenty dle vzájemné dohody spolu s poskytováním konzultační činnosti.

Personální obsazení

JménoE-mailKancelářTelefon
doc. JUDr. Dr. Hejda Janjan.hejda@vse.cz206384 417 225
PhDr. Hiršová Miloslava, Ph.D.miloslava.hirsova@vse.cz214384 417 207
Ing. Jaegerová Václavavaclava.jaegerova@vse.cz232384 417 272
Mgr. Ing. Král Pavel, Ph.D.pavel.kral@vse.cz228384 417 238
Ing. Králová Věra, Ph.D.vera.kralova@vse.cz215
Mgr. Míková Irena, Ph.D.irena.mikova@vse.cz406384 417 235
Mgr. Polívková Jana, Ph.D.jana.polivkova@vse.cz230384 417 214
Riley Steven, BAsteven.riley@vse.cz231384 417 252
Mgr. Strnková Danieladaniela.strnkova@vse.cz229384 417 230
RNDr. Syrovátka Oldřich, CSc.oldrich.syrovatka@vse.cz218384 417 205
Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.michal.simunek@vse.cz216384 417 276
Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.jiri.vopatek@vse.cz211384 417 279
Ing. Votava Libor, Ph.D.libor.votava@vse.cz210384 417 260