Program Management

Charakteristika studijního programu

Navazující magisterský studijní program Management výrazně prohlubuje teoretické znalosti oboru a připravuje studenty na pozice vrcholového managementu ve všech typech firem a organizací. Na rozdíl od bakalářského studia je zde kladen důraz na specifika jednotlivých oborů. Studenti si proto pro zvýšení odbornosti a hlubší pochopení problematiky volí jednu z pěti specializací, díky kterým se mohou cíleně věnovat jen těm vybraným specifickým oblastem managementu, v nichž by po absolutoriu chtěli pracovat. Velký důraz je v navazujícím magisterském studijním programu kladen na kritické myšlení a vědecko-výzkumný přístup k řešení problémů. Absolventi Fakulty managementu nacházejí bez problému uplatnění v podnikatelském, veřejném i neziskovém sektoru.

Studium je určeno všem zájemcům, kteří si chtějí rozšířit své znalosti o manažerské dovednosti. Řada zaměstnavatelů v posledních letech cíleně vyhledává absolventy, kteří úspěšně studovali alespoň jednou na vysoké škole se zaměřením na business. Navazující magisterské studium proto není nutně určeno pouze pro absolventy oborů management, ekonomie a jim příbuzných, ale pro každého, kdo chce přidat ke znalostem z nepříbuzných oborů přidat manažerskou nadstavbu. Fakultu managementu takto úspěšně dostudovali absolventi medicínských, technických či humanitních oborů. Pro tyto zájemce o studium pořádá fakulta pravidelně na začátku kalendářního roku přípravné kurzy, které je uvedou do základů problematiky a dokonale připraví na přijímací řízení.

Tento program lze studovat ve formě prezenční a ve formě kombinované. Prezenční studium je tradiční formou studia, při níž studenti denně docházejí na výuku. Ta je obvykle ve formě přednášek a cvičení. Kombinovaná forma studia je pak určena především pro ty, kteří chtějí skloubit studium na vysoké škole s prací či jinými závazky (například se souběžným prezenčním studiem na jiné vysoké škole). V průběhu semestru se studenti účastní 4 intenzivních víkendových soustředění přímo na Fakultě managementu, zbytek je pak ve formě samostudia.

První semestr studia mají studenti obou forem rozvrh pevně stanoven, každý další semestr si pak již volí předměty dle svého uvážení. Díky tomu si mohou částečně přizpůsobit rozvrh tak, aby jim obsahově a časově co nejvíce vyhovoval.

Přijímací řízení

Transparentní podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024

Zjisti podmínky

Přihlášky

Podání přihlášek je možné od
1. listopadu 2022 do 30. dubna 2023

Podej přihlášku

Dotazy

Všechny nejasnosti nebo případné dotazy rádi rychle zodpovíme

Zeptej se

 

Praxe v průběhu studia

Protože je na praxi od budoucích potenciálních zaměstnavatelů kladen čím dál větší důraz, nabízíme studentům programu management získání praxe již v průběhu studia. Fakulta v průběhu posledních let vybudovala ustálenou síť partnerských organizací, které pravidelně nabízejí studentům možnost tzv. odborné praxe. Jedná se o nepovinnou, volitelnou součást studia, která vždy závisí na individuálních časových i osobnostních možnostech studentů. Další možností pro získání praxe je Veletrh pracovních příležitostí, který každoročně pořádají sami studenti Fakulty managementu.

Studium v zahraničí

V průběhu studia mají studenti neocenitelnou možnost zúčastnit se krátkodobých i dlouhodobých výměnných studijních pobytů či stáží v zahraničí. Vysoká škola ekonomická v Praze disponuje více než 250 partnerskými univerzitami po celém světě, studenti tak mají velmi široké možnosti při výběru své vytoužené cílové země. Fakulta managementu všem studentům, kteří se rozhodnou zahraniční studijní pobyt či stáž absolvovat, navíc poskytuje vysoce nadstandardní finanční podporu nad rámec běžné podpory, čímž se výrazně odlišuje od nejen od jiných vysokých škol, ale i od ostatních fakult Vysoké školy ekonomické v Praze.

Zázemí a vybavení

Budova Fakulty managementu prošla v průběhu posledních let řadou rekonstrukcí, díky čemuž dnes patří mezi nejmodernější a nejlépe vybavená vysokoškolská pracoviště v České republice. Studentům nabízí nadstandardní studijní i volnočasové zázemí s řadou špičkového vybavení i drobností, které nejsou na jiných vysokých školách samozřejmostí. Všechny učebny jsou plně modernizované a nabízí vysoký komfort i v průběhu delší výuky (samozřejmostí jsou například elektrické zásuvky pro každé místo v lavicích). Celá budova je pokryta signálem bezdrátové sítě eduroam, k níž mají studenti automaticky přístup zdarma. V prostorách celé budovy se nachází celá řada klidových chill-out zón, které studenti využívají mezi přednáškami.

Moderní knihovna Fakulty managementu disponuje na třech patrech nejen rozsáhlým fondem odborné literatury, ale rovněž řadou prostorných coworkingových kójí, které studenti využívají pro samostudium, individuální i skupinové práce neb přípravu vlastních projektů. Studentům je k dispozici rovněž řada počítačových laboratoří, z nichž některé mohou sami využívat kdykoliv mimo výuku. Každý student má navíc jedinečnou možnost využívat zdarma až pět licencí na veškerý software v balíku kancelářských aplikací Microsoft Office 365. Studenti Fakulty managementu mohou navíc zdarma získat i další aplikace či verze operačních systémů společnosti Microsoft.