Program Management

Co všechno obnáší program management?

Navazující magisterský studijní program Management výrazně prohlubuje teoretické znalosti oboru a připravuje studenty na pozice středního a vyššího managementu ve všech typech firem a organizací. Na rozdíl od bakalářského studia je zde kladen důraz na specifika vybraných oblastí, studenti si proto pro zvýšení odbornosti a hlubší pochopení problematiky volí jednu z pěti specializací, díky kterým se mohou cíleně věnovat jen těm vybraným specifickým oblastem managementu, v nichž by se po dokončení vysoké školy chtěli realizovat. Velký důraz je v navazujícím magisterském studijním programu kladen na kritické myšlení a vědecko-výzkumný přístup k řešení problémů.


Je pro mě management vhodný?

Studium je určeno všem zájemcům, kteří si chtějí rozšířit svůj životopis o prestižní byznys školu a získat znalosti a dovednosti v oblasti managementu. Řada zaměstnavatelů v posledních letech cíleně vyhledává absolventy, kteří úspěšně studovali alespoň jednou na vysoké škole se zaměřením na byznys. Navazující magisterské studium proto není určeno pouze pro absolventy oborů management, ekonomie a jim příbuzných, ale pro každého, kdo chce přidat ke svému předchozímu vzdělání přidat manažerskou nadstavbu. Fakultu managementu takto úspěšně dostudovali absolventi medicínských, technických či humanitních oborů.


Jak se připravit na přijímací zkoušku?

Pokud máš za sebou školu s podobným zaměřením, tedy ekonomického a manažerského směru, bude pro tebe přijímací zkouška určitě snadná. Pokud však máš za sebou studium v nepříbuzném oboru, případně pokud od tvého posledního vysokoškolského studia už uplynula nějaká doba, máš dvě možnosti. Tou první je samozřejmě samostatná příprava, která je ale poměrně časově náročná. Proto jsme pro tebe připravili druhou možnost – přípravné kurzy k přijímací zkoušce, které tě uvedou do základů problematiky a dokonale tě na ni připraví. Přípravné kurzy vyučují garanti jednotlivých oblastí přijímací zkoušky, kteří poté testy reálně sestavují, máš tedy jistotu, že tě během 22 hodin on-line výuky připraví dostatečně na to, aby se ti přijímací zkoušku podařilo úspěšně složit.


V prezenční nebo kombinované formě?

Tento program můžeš studovat ve formě prezenční nebo ve formě kombinované. Prezenční studium je tradiční formou studia, při níž studenti denně docházejí na výuku, ta je obvykle ve formě přednášek a cvičení. Kombinovaná forma studia je pak ideální pro ty, kteří chtějí skloubit studium na vysoké škole s prací či jinými závazky (například se souběžným prezenčním studiem na jiné vysoké škole). V průběhu semestru se studenti kombinované formy účastní 4 intenzivních víkendových soustředění přímo na Fakultě managementu, zbytek je pak ve formě samostudia. Termíny těchto soustředění budeš znát s dostatečným předstihem, budeš si tedy moci své pracovní či jiné povinnosti dobře naplánovat.

Podmínky přijímacího řízení   Podej přihlášku


Jak bude vypadat rozvrh a jaké předměty tě čekají?

Jak přesně bude vypadat tvůj rozvrh v prvním ročníku, kdy budeš mít jakou hodinu, to ti teď ještě neřekneme, dozvíš se to až před začátkem samotného semestru. V prvním semestru studia mají však budeš mít jistotu – rozvrh ti pevně stanovíme, ať už budeš na prezenčním či kombinovaném studiu. Nechceme tě stresovat tím, že by tě ještě před začátkem školního roku čekal výběr předmětů, jejich registrace a zápis, proto od nás na prvního půl roku dostaneš vše připraveno, usnadní ti to tvůj příchod na naši fakultu. Každý další semestr si pak už budeš volit předměty podle svého uvážení a budeš si moci částečně přizpůsobit rozvrh tak, aby ti obsahově a časově co nejvíce vyhovoval.

Co se ve studijním programu management naučíš a jaké budou předměty? To říká takzvaný studijní plán. Ten je rozdělen do několika bloků, z nichž některé je potřeba splnit beze zbytku, v ostatních si lze vybrat jen některé dle vlastních preferencí. V následujících tabulkách je vše přehledně rozděleno do jednotlivých bloků, včetně doporučeného semestru studia (semestry jsou označeny jejich pořadovými čísly, tedy 1 – 4; doporučený semestr je jen orientační, předměty lze odstudovat i jindy, pokud jsou vypsány). Pozor, tento studijní plán je orientační, nabídku předmětů průběžně rozvíjíme a částečně měníme, proto je možné, že se v budoucnu budeš moci setkat i s jinými předměty. Pro úplnost přidáváme i předměty jednotlivých specializací, ať máš už dopředu představu, čemu se jednotlivé vedlejší specializace věnují.

Předmět 1 2 3 4
Diplomový seminář
Ekonomie a hospodářská politika
Management udržitelného rozvoje
Manažerská ekonomika
Manažerská informatika
Manažerské rozhodování
Strategický management
Strategický marketing
Výzkumné metody v managementu
Předmět 1 2 3 4
Odborná praxe
Podnikatelská politika
Právo (Trestní odpovědnost)
Regionální management
Sociální systém ČR
Účetnictví
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Předmět 1 2 3 4
Mezinárodní management
Modelování v managementu
Organizační design
Podnikové finance
Oceňování podniku
Předmět 1 2 3 4
Brand management
Marketing služeb
Marketingová simulace
Online marketing
Spotřebitelské chování
Předmět 1 2 3 4
Databázové systémy
Management informačních systémů
Modelování v ekonomii a managementu
Řízení dodavatelských řetězců
Znalostní management
Předmět 1 2 3 4
Ekonomika a financování zdravotnictví
Marketing ve zdravotnictví
Metody ekonomického hodnocení zdravotnických programů
Organizace a managementve zdravotnictví
Technické a strategické nástroje ve zdravotnictví
Předmět 1 2 3 4
International Management
Modeling in Management
Organizational design
Business Finance
Business valuation

Praxe v průběhu studia

Ze zkušenosti víme, že budoucí zaměstnavatelé kladou čím dál větší důraz na praxi. S námi budeš moci v navazujícím magisterském studijním programu Management získat praxi již v průběhu studia. V průběhu posledních let jsme si vybudovali ustálenou síť partnerských organizací, které pravidelně nabízejí studentům možnost tzv. odborné praxe. Jedná se o nepovinnou, volitelnou součást studia, která bude vždy záviset na tvých individuálních časových i osobnostních možnostech. Další možností pro získání praxe je Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE, který pořádá Vysoká škola ekonomický v Praze a kde pokaždé najdeš na 600 nabídek praxí, stáží či trainee programů od více než stovky renomovaných společností.

Studuj i v zahraničí

V průběhu studia mají studenti neocenitelnou možnost zúčastnit se krátkodobých i dlouhodobých výměnných studijních pobytů či stáží v zahraničí. Vysoká škola ekonomická v Praze disponuje více než 250 partnerskými univerzitami po celém světě, studenti tak mají velmi široké možnosti při výběru své vytoužené cílové země. Fakulta managementu všem studentům, kteří se rozhodnou zahraniční studijní pobyt či stáž absolvovat, navíc poskytuje vysoce nadstandardní finanční podporu nad rámec běžné podpory, čímž se výrazně odlišuje od nejen od jiných vysokých škol, ale i od ostatních fakult Vysoké školy ekonomické v Praze.

Učebny, počítačové sály, chill-out zóny. Kde budeš studovat?

V průběhu posledních let jsme celou budovu protáhli řadou rekonstrukcí, díky čemuž dnes patříme mezi nejmodernější a nejlépe vybavená vysokoškolská pracoviště v České republice. Na tebe tak bude čekat nadstandardní studijní i volnočasové zázemí s řadou špičkového vybavení i drobností, které nejsou na jiných vysokých školách samozřejmostí. Všechny učebny jsme plně modernizovali tak, aby ti nabídly maximální možný komfort i v průběhu delší výuky. Samozřejmostí tak jsou například elektrické zásuvky pro každé místo v lavicích. V celé budově máme navíc pokrytu signálem bezdrátové sítě eduroam, k níž budeš mít automaticky přístup zdarma. Čekat na tebe bude taky řada chill-out zón, kde si budeš moci odpočinout a načerpat síly mezi přednáškami.

Kromě toho všeho je tu naše moderní knihovna. Na třech patrech tu najdeš nejen rozsáhlý fond odborné literatury, ale také prostorné coworkingové kóje, které oceníš při samostudiu, při vlastní nebo týmové práci nebo při přípravě vlastních projektů. Čeká tu na tebe rovněž řada počítačových sálů, z nichž některé můžeš využívat téměř kdykoliv mimo výuku. A aby toho nebylo málo, budeš mít s námi možnost využívat zdarma například až pět licencí na veškerý software v balíku kancelářských aplikací Microsoft Office 365 či jiné aplikace.

Máš jakýkoliv dotaz?   Podmínky přijímacího řízení   Podej přihlášku