Program Management

Charakteristika studijního programu

Navazující magisterský studijní program Management výrazně prohlubuje teoretické znalosti oboru a připravuje studenty na pozice vrcholového managementu ve všech typech firem a organizací. Na rozdíl od bakalářského studia je zde kladen důraz na specifika jednotlivých oborů. Studenti si proto pro zvýšení odbornosti a hlubší pochopení problematiky volí jednu z pěti specializací, díky kterým se mohou cíleně věnovat jen těm vybraným specifickým oblastem managementu, v nichž by po absolutoriu chtěli pracovat. Velký důraz je v navazujícím magisterském studijním programu kladen na kritické myšlení a vědecko-výzkumný přístup k řešení problémů. Absolventi Fakulty managementu nacházejí bez problému uplatnění v podnikatelském, veřejném i neziskovém sektoru.

Studium je určeno všem zájemcům, kteří si chtějí rozšířit své znalosti o manažerské dovednosti. Řada zaměstnavatelů v posledních letech cíleně vyhledává absolventy, kteří úspěšně studovali alespoň jednou na vysoké škole se zaměřením na business. Navazující magisterské studium proto není nutně určeno pouze pro absolventy oborů management, ekonomie a jim příbuzných, ale pro každého, kdo chce přidat ke znalostem z nepříbuzných oborů přidat manažerskou nadstavbu. Fakultu managementu takto úspěšně dostudovali absolventi medicínských, technických či humanitních oborů. Pro tyto zájemce o studium pořádá fakulta pravidelně na začátku kalendářního roku přípravné kurzy, které je uvedou do základů problematiky a dokonale připraví na přijímací řízení.

Tento program lze studovat ve formě prezenční a ve formě kombinované. Prezenční studium je tradiční formou studia, při níž studenti denně docházejí na výuku. Ta je obvykle ve formě přednášek a cvičení. Kombinovaná forma studia je pak určena především pro ty, kteří chtějí skloubit studium na vysoké škole s prací či jinými závazky (například se souběžným prezenčním studiem na jiné vysoké škole). V průběhu semestru se studenti účastní 4 intenzivních víkendových soustředění přímo na Fakultě managementu, zbytek je pak ve formě samostudia.

První semestr studia mají studenti obou forem rozvrh pevně stanoven, každý další semestr si pak již volí předměty dle svého uvážení. Díky tomu si mohou částečně přizpůsobit rozvrh tak, aby jim obsahově a časově co nejvíce vyhovoval.

Přijímací řízení

Transparentní podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025

Zjisti podmínky

Přihlášky

Přihlášku můžeš podat od
1. prosince 2023 do 30. dubna 2024

Podej přihlášku

Chceš se na cokoliv zeptat?

Stačí nám napsat a my ti co nejdříve zodpovíme jakýkoliv dotaz.

Zeptej se

 

Praxe v průběhu studia

Ze zkušenosti víme, že budoucí zaměstnavatelé kladou čím dál větší důraz na praxi. S námi budeš moci v navazujícím magisterském studijním programu Management získat praxi již v průběhu studia. V průběhu posledních let jsme si vybudovali ustálenou síť partnerských organizací, které pravidelně nabízejí studentům možnost tzv. odborné praxe. Jedná se o nepovinnou, volitelnou součást studia, která bude vždy záviset na tvých individuálních časových i osobnostních možnostech. Další možností pro získání praxe je Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE, který pořádá Vysoká škola ekonomický v Praze a kde pokaždé najdeš na 600 nabídek praxí, stáží či trainee programů od více než stovky renomovaných společností.

Studuj i v zahraničí

V průběhu studia mají studenti neocenitelnou možnost zúčastnit se krátkodobých i dlouhodobých výměnných studijních pobytů či stáží v zahraničí. Vysoká škola ekonomická v Praze disponuje více než 250 partnerskými univerzitami po celém světě, studenti tak mají velmi široké možnosti při výběru své vytoužené cílové země. Fakulta managementu všem studentům, kteří se rozhodnou zahraniční studijní pobyt či stáž absolvovat, navíc poskytuje vysoce nadstandardní finanční podporu nad rámec běžné podpory, čímž se výrazně odlišuje od nejen od jiných vysokých škol, ale i od ostatních fakult Vysoké školy ekonomické v Praze.

Učebny, počítačové sály, chill-out zóny. Kde budeš studovat?

V průběhu posledních let jsme celou budovu protáhli řadou rekonstrukcí, díky čemuž dnes patříme mezi nejmodernější a nejlépe vybavená vysokoškolská pracoviště v České republice. Na tebe tak bude čekat nadstandardní studijní i volnočasové zázemí s řadou špičkového vybavení i drobností, které nejsou na jiných vysokých školách samozřejmostí. Všechny učebny jsme plně modernizovali tak, aby ti nabídly maximální možný komfort i v průběhu delší výuky. Samozřejmostí tak jsou například elektrické zásuvky pro každé místo v lavicích. V celé budově máme navíc pokrytu signálem bezdrátové sítě eduroam, k níž budeš mít automaticky přístup zdarma. Čekat na tebe bude taky řada chill-out zón, kde si budeš moci odpočinout a načerpat síly mezi přednáškami.

Kromě toho všeho je tu naše moderní knihovna. Na třech patrech tu najdeš nejen rozsáhlý fond odborné literatury, ale také prostorné coworkingové kóje, které oceníš při samostudiu, při vlastní nebo týmové práci nebo při přípravě vlastních projektů. Čeká tu na tebe rovněž řada počítačových sálů, z nichž některé můžeš využívat téměř kdykoliv mimo výuku. A aby toho nebylo málo, budeš mít s námi možnost využívat zdarma například až pět licencí na veškerý software v balíku kancelářských aplikací Microsoft Office 365 či jiné aplikace.