Nabídka zaměstnání

V současné době není vyhlášeno žádné výběrové řízení na obsazení volných míst na Fakultě managementu. Pro podrobnější informace se obracejte prosím na Personální a mzdové oddělení Fakulty managementu.

  • Fakulta managementu VŠE
  • personální a mzdové oddělení – Iva Fučíková
  • Jarošovská ul. 1117/II
  • Jindřichův Hradec
  • 377 01
  • iva.fucikova@vse.cz