Koordinační, komunikační a incentivní mechanismy organizování

Výzkumný tým se zaměřuje na aspekty funkce organizování v kontextu organizačního designu. Konkrétně se členové týmu v dílčích projektech zajímají o působení a dopady zvolených atributů organizačního designu a způsobu organizování na organizaci a zároveň na jednotlivce. Hlavními oblastmi zájmu v rámci organizačního designu jsou oblasti správy a řízení; koordinace a integrace aktivit a činností organizací; design a vývoj informačních systémů; interní komunikace organizace; behaviorální aspekty organizačního designu.

Členové skupiny

Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D.

Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D.

pavel.kral@vse.cz

vedoucí skupiny, zaměření na organizační transparentnost a incentivní mechanismy

Ing. Věra Králová, Ph.D.

Ing. Věra Králová, Ph.D.

zaměření na organizační design, specialista na kvalitativní analýzu

Ing. Petr Šimáček

Ing. Petr Šimáček

zaměření na koordinační mechanismy a neformální komunikaci, specialista na kvantitativní analýzu

Ing. Roman Golotovskiy

Ing. Roman Golotovskiy

zaměření na růst organizací, organizační strukturu a komunikaci

Směr a cíle výzkumu

Společným jmenovatelem výzkumného týmu v dílčích projektech je vliv informací na organizování.

Aktuální řešené a plánované výzkumy

 • Dopady neformálních hodnotících soudů bez účasti hodnocených (gossip, gossiping) na
  afektivní a behaviorální aspekty pracovníků.
 • Konstitutivní role komunikace v organizacích (constitutive role of communication) v kontextu růstu organizace.
 • Dynamické změny organizace z pohledu životního cyklu organizace.
 • Hlas a ticho v organizacích (employee voice, organization silence).
 • Tiché odcházení z organizací (quiet qutting).
 • Koordinační mechanismy v organizačním designu.
 • Pohled designu na vývoji informačních systémů s ohledem na význam a faktory úspěšnosti business analýzy.
 • Incentivní a motivační mechanismy v organizacích.
 • Faktory ovlivňující organizační transparentnost a její dopady.
 • Moderní směry v transparentnosti (ESG transparentnost, mzdová transparentnost).

 

Vybrané předchozí výstupy tvůrčí činnosti

 • Golotovskiy, R., Králová, V., & Král, P. (2023). Employee pass: A consequence of disregarding organisational growth. Academy of Management Proceedings, 2023(1).
  https://doi.org/10.5465/amproc.2023.15454abstract
 • Král, P., & Králová, V. (2016). Approaches to changing organizational structure: The effect of drivers and communication. Journal of Business Research, 69(11), 5169–5174. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.099
 • Král, P., Králová, V., & Richterová, M. (2022). Why does talent leave organizations? Talent retention of trainee program graduates. In F. Matos & Á. Rosa (Eds.), Proceedings of the 18th European Conference on Management Leadership and Governance (pp. 229–237). Academic Conferences International. https://doi.org/10.34190/ecmlg.18.1.889
 • Král, P., Králová, V., & Šimáček, P. (2023). The impact of interactions before, during and after meetings on meeting effectiveness: a coordination theory perspective. Measuring Business Excellence, 27(3), 403–420. https://doi.org/10.1108/MBE-08-2021-0108
 • Králová, V., & Král, P. (2019a). Performance myopia: The effect of pay-for-performance incentives on exploration and coordination. Acta Oeconomica Pragensia, 2019(1), 50–69. https://doi.org/10.18267/j.aop.616
 • Králová, V., & Král, P. (2019b). The role of change agents’ tacit qualities in organization design. In M. Cheung (Ed.), The International Conference of Experience Design, Innovation and Entrepreneurship (XD2019) (pp. 1–14). Griffith University Centre for Design and Innovation Research.
 • Šimáček, P., Králová, V., Mňuk, T., & Král, P. (2023). Maturity or gender? An abductive approach to study workplace meeting effectiveness. In M. Rich (Ed.), Proceedings of the 19th European Conference on Management Leadership and Governance (pp. 359–369). Academic Conferences International.

Řešené projekty

 • Grantová agentura České republiky GAČR 2019 (19-14484Y): Vliv nositele změny na organizační design.
 • Interní grantová agentura IGA 2024/2025: A little bird told me so…: How does communication during the meeting influence negative workplace gossip
 • Interní grantová agentura IGA 2023/2024: The relationship between post-meeting interactions and meeting effectiveness.
 • Interní grantová agentura IGA 2022: Konceptualizace pojmu a nástroje pro měření míry odpojení při ignoraci organizačního růstu.
 • Interní grantová agentura IGA 2017: Vliv osobnosti manažera změny na proces změny organizační struktury.
 • Interní grantová agentura IGA 2013: Faktory efektivity při správě a řízení sportovních svazů v České republice.