Vedlejší specializace

V průběhu magisterského navazujícího studijního programu je potřeba si zvolit i vedlejší specializaci, díky které se mohou její absolventi specializovat ve vybrané oblasti a získávat tak hlubší vhled do její problematiky. Všechny specializace jsou vyučovány v češtině, výjimkou je pouze Business management, která je plně vyučována v angličtině.