#genAI4genZ – nové výzvy ve vzdělávání

Výzkumná skupina genAI4genZ se soustředí na aktuální a palčivou společenskou výzvu související s nástupem generativní umělé inteligence (genAI) v kontextu vysokoškolského vzdělávání (HE). Skupina zkoumá postoje generace Z k využívání nástrojů genAI, způsoby jejich integrace do vzdělávacího procesu, a dopady na sféru vysokoškolského vzdělávání. Rovněž se zaměřuje na faktory ovlivňující využití genAI, zajištění akademické integrity a etiky, a na vzdělávání studentů i pedagogů k efektivnímu a udržitelnému používání těchto technologií.

Členové týmu

doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.

doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.

kincl@vse.cz

Ing. Michal Novák. Ph.D.

Ing. Michal Novák. Ph.D.

Ing. Daria Gunina, Ph.D.

Ing. Daria Gunina, Ph.D.

PhDr. Jan Z. Pospíšil, Ph.D.

PhDr. Jan Z. Pospíšil, Ph.D.

Výzkumné směry

  • Postoje generace Z k využití nástrojů genAI
  • Využití nástrojů genAI ve vysokoškolském vzdělávání a jejich dopady
  • Faktory ovlivňující využití genAI
  • Etické a udržitelné využívání genAI ve vzdělávání

Vybrané předchozí výstupy tvůrčí činnosti

  • projekt Innovation of the education process towards implementing AI tools výzvy Visegrad Funds (22410227, 2024-2025) ve spolupráci s Eötvös Loránd University, Jagiellonian University in Kraków, Slovak University of Agriculture in Nitra, hlavní řešitel University of West Bohemia